Alle​ referencer

ALMENE BOLIGER​

RÅDHUSVÆNGET

85 almene boliger

RÅDHUSGRUNDEN I ALLERØD

30 almennyttige familieboliger

ENGBAKKEN

Ungdomsboliger, butik og erhverv

FAMILIEBOLIGER I ØRESTAD

50 almene familieboliger i Ørestad

FAMILIEBOLIGER OG BUTIK

13 almennyttige familieboliger og butik Amagerbrogade 241, 2300 København S

ANLÆGSARBEJDER​

ERHVERV OG INDUSTRI

Dtu, udbygning af central køl

2. kvadrant, Danmarks Tekniske Universitet

Kalundborg forsyning

Ny administrationsbygning, værkstedsfaciliteter m.m.

konceptbutikker

Planlægning og projektering

den nationale biobank

Statens Serum Institut

flyvestation, karup

Nyt hovedkompleks for Hangar 23

PLEJE OG SOCIALE BOLIGER

Handicapboliger, Korsør

24 almene handicapboliger

Rentemestervej 40-42

Botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Bo- og Naboskab Suså-Holmegaard

12 boliger for personer med Prader-Willi Syndrom