​Pleje og sociale boliger

Handicapboliger, Korsør

24 almene handicapboliger

Rentemestervej 40-42

Botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Bo- og Naboskab Suså-Holmegaard

12 boliger for personer med Prader-Willi Syndrom