Sundbyøster Skole

Sundbyøster Skole skal fremadrettet fungere som en basisskole for en del af Midtamagers elever i børnehaveklassen til og med 6. klasse i hele fire spor. For at kunne imødekomme disse mange elever udbygges og ombygges skolens eksisterende faciliteter betydeligt. Således opføres en ny indskolingsbygning i fire etager med klasseloka­ler, faglokaler, tumlesal, basislokaler, lokaler til KKFO (Københavns Kom­munes fritids- og ungdomsklubber), personale- samt servicefaciliteter.

Den eksisterende skole ombygges for at give bedre forhold for de ansatte, ligesom der sker en udbygning af EAT-området, ombygning af faglokaler samt etablering af nye gruppe- og fællesrum på etagerne.

Nybyggeriet opføres som Lavenergi klasse 2015. Der etableres blandt andet solceller på taget, benyttes højeffektive ventilationsanlæg m.m. Som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsplan er nybyggeriet med ”grønt tag”, ligesom tagvand nedsives på grunden – LAR.

Konstruktivt har bygningen været en udfordring på grund af de mange store fremspring i facader samt store spænd mellem facader.

Udvendigt etableres et større over- og underjordisk anlæg for sky­brudssikring.

I den eksisterende bevaringsværdige bygning har den ny disponering gjort nedrivning af store dele af bærende hovedskillevægge nødvendigt, ligesom det har krævet omdisponering af VVS og El installationer.

Opgaven udføres, mens skolen er i drift og projekteres i Revit efter Køben­havns Kommunes Retningslinier for Miljørigtig Projektering og efter IKT-bekendtgørelsen.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af Anlægsarbejder

Projektering af Konstruktioner

Projektering af VVS og Ventilation

Projektering af El-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme

Gunnar Sigfredsson

6114 1138


UDFØRT

2011-17

STØRRELSE

9.526 m²


ARKITEKT

Mangor & Nagel A/S​​