OJAS Nyhed

8 ud af 8 delaftaler vundet

 Vi har vundet ALLE delaftaler under rammeaftale om totalrådgivning ved renovering af almene boliger for DAB. 

Forside / Nyheder / 8 ud af 8 delaftaler vundet

8 ud af 8

Vi har vundet ALLE delaftaler under rammeaftale om totalrådgivning ved renovering af almene boliger for DAB.

Vi er rutinerede teams, der ser frem til at omsætte vores mangeårige erfaring inden for den almene sektor til tidssvarende kvalitetsboliger. Sammen med en ambitiøs boligorganisation vil vi realisere drømmen om flere almene boliger og demografisk blandede byer i både Øst- og i Vestdanmark.

En stor del af vores velfærd knytter sig til livet i de almene boliger. Med vægt på den arkitektoniske kvalitet, fleksibilitet, tilgængelighed, tryghed og holdbarhed vil vi være med til at forbedre og udvikle attraktive boligområder. Vi ser frem til at forene god arkitektur med funktionelle løsninger og en sund økonomi, så DAB også i fremtiden kan skabe de bedst mulige rammer for beboerne.

For os er det at udføre opgaver for almene boligselskaber inden for rammeaftaler noget helt særligt, fordi vi gennem det lange forløb får opbygget et konstruktivt, effektivt samarbejde og nogle tillidsfulde, stærke relationer til bygherre. Samtidig giver det os mulighed for at bidrage til positiv social og økonomisk udvikling i samfundet.

Vi glæder os over, i stærke teams, at have vundet 8 ud af 8 delaftaler under denne rammeaftale på det almene boligområde og dermed til, at skulle være med til at skabe flere almene boliger for alle og renovere den eksisterende boligmasse til mere bæredygtige boliger udtaler Thomas Hansen, partner og salg-og markedschef Øst, OJ Rådgivende Ingeniører.

→ Vinderteamet i Øst består af DOMUS arkitekter A/S, DEM A/S, LYTT Architecture og H+TNT / H+ A/S.

→ Vinderteamet i Vest består af P+P arkitekter, DEM A/S, LYTT Architecture og H+TNT / H+ A/S.