OJAS Nyhed

Cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri

Byggematerialer fra gammel skole genbruges til nyt musikhus, hvor der fra begyndelsen er tænkt bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet.

Forside / Nyheder / Cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri

Cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri

Byggematerialer fra gammel skole genbruges til nyt musikhus, hvor der fra begyndelsen er tænkt bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet.

På dette spændende projektet varetager vi rollen som ingeniør- og bæredygtighedsrådgiver og det er planen at genbruge byggematerialer fra Vardes gamle Brorson Skole, som snart skal rives ned. Spær, limtræ, stål og mursten samt andre byggematerialer fra den gamle skole vil indgå i byggeriet af kommunens nye kulturelle vartegn – det kommende Varde Teater- og Musikhus.

Projektering med genanvendelige byggematerialer

I projekter med cirkulær økonomi er rækkefølgen ofte, at de recirkulerede byggematerialer først bliver fundet, når projektet er planlagt, men byggeriet af Varde Teater- og Musikhus bliver fra start projekteret med de genanvendelige byggematerialer fra den gamle skole. Michael Meldgaard Thomsen synes, det er spændende og inspirerende på denne måde at arbejde med ansvarlighed i brugen af råstoffer og genbrugsmaterialer.

Musikhuset skal opføres i et industriområde, og det må gerne have et råt udtryk, og man må gerne kunne se, at det ikke er nye materialer over det hele. Det er samarbejdspartner og arkitekt på projektet, Leth & Gori, med til at sikre, fortæller tegnestuechefen fra kontoret i Vejle.

Specialister i bæredygtigt byggeri, geoteknik og miljørådgivning

Som landsdækkende ingeniørfirma har vi, udover en afdeling for bæredygtighed, vores egen afdeling med specialister inden for geoteknik og miljørådgivning og har herunder også egne borerigge til at udføre jordbundsundersøgelser. Kollegaerne fra disse afdelinger foretager blandt andet også bygningsscreeninger før nedrivninger og sikrer, at det er forsvarligt at genanvende materialerne.

I sådanne sager tager vi forholdsregler som for eksempel sanering før genbrug af materialer fra bygninger fra årtier, hvor der blev brugt PCB, asbest eller andre skadelige stoffer i byggeriet. Det behøver ikke at koste ekstra at arbejde med genbrugsmaterialer, og kvaliteten er oftest den samme som nye materialer, når vi får lov at udvælge materialerne med omhu for bygherre, siger Michael Meldgaard Thomsen.

Han oplever, at både bygherrer, entreprenører, rådgivere med flere bliver stadig mere interesserede i bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Der skal være nogen, der tør være pionerer, og det er et område, hvor folk er fantastisk entusiastiske. Hvis nogen har ny viden i branchen, så deler vi ud af den, og vi løfter i fælleskab, siger han.

Med hele vejen som kundens strategiske rådgiver

Vi er med ni afdelinger og 300 medarbejdere Danmarks største partnerejede ingeniørfirma og vi har fokus på byggeri og anlæg i tæt samarbejde med private og offentlige bygherrer.

Vi vil gerne være med i projekterne hele vejen fra den indledende idéfase, planlægning og projektering og videre til opførelse, ibrugtagning og drift af færdigt bæredygtigt byggeri.

Som virksomhed vil vi gerne så tidligt som muligt ind i projekterne, og det giver blandt andet mulighed for, at vi sammen med bygherren kan tænke bæredygtighed ind helt fra begyndelsen, siger adm. direktør og partner Brian Th. Andreasen. – Som rådgivere lever vi os ind i kundernes situation og lægger vægt på rådgivning i øjenhøjde og et tillidsfyldt samarbejde, så kunderne er trygge ved løsningen på deres projekter.

Bæredygtige projekter skyder op

Udover det kommende Varde Teater- og Musikhus deltager OJ Rådgivende Ingeniører i mange andre projekter med en bæredygtig profil flere steder i landet.

Vores tværgående afdeling for bæredygtighed er én af vores hurtigst voksende afdelinger, og vi kan tilbyde helhedsorienteret rådgivning om bæredygtighed i byggeriet, herunder om DGNB-certificeringer, Svanemærkninger, cirkulær økonomi med mere, siger Brian Th. Andreasen.

Ved Køge Kyst er OJ Rådgivende Ingeniører ingeniørrådgiver og projekteringsleder på et projekt med 500 bæredygtige boliger, som skal certificeres til DGNB-guld. Til Rødovre Rådhus, som er tegnet af Arne Jacobsen, skal firmaet stå for en tilbygning, Kernehuset, tilpasset den oprindelige arkitektur, og også det projekt forventes at opnå en DGNB-guld certificering. Derudover er det rådgivende ingeniørfirma i gang med ARC – Amager Ressourcecenter – som er et bæredygtigt projekt med nye mandskabs- og parkeringsfaciliteter til affaldsindsamlingen i København. Også dette projekt forventes at opnå en DGNB-guldcertificering.

Både bæredygtighedsspecialister og firmaets andre medarbejdere arbejder sammen om projekter på tværs af hele Danmark.

Vi er både lokale og landsdækkende med handlekraftige og professionelle ingeniørrådgivere i ni afdelinger med hver sin tegnestuechef. De er tæt på, hvad der sker og kan handle hurtigt og fleksibelt. Samtidig har vi et kæmpe bagland af eksperter, som kan tilknyttes de forskellige projekter, siger adm. direktør Brian Th. Andreasen.

Læs mere om Varde Teater- og Musikhus og se flere billeder her.

Ovenstående er uddrag fra en artikel lavet i samarbejde med Dagens Byggeri.