OJAS Nyhed

Copenhagen in Common – Bricks in Common

Med pavillonen ”Bricks in Common” er vi i et tværfagligt partnerskab med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde, med til at sætte fokus på teglens paradokser i byggeriet.

Forside / Nyheder / Copenhagen in Common – Bricks in Common

Copenhagen in Common – Bricks in Common

København er udpeget til i 2023 at være UNESCOS Arkitekturhovedstad med temaet ’Copenhagen in Common’, hvor der sættes fokus på arkitektur, og alt det vi har til fælles.

Med pavillonen ”Bricks in Common” er vi i et tværfagligt partnerskab med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde, med til at sætte fokus på teglens paradokser i byggeriet.

Tegl er i Danmark et traditionsbærende byggemateriale med mange fordele og det er vigtigt, at vi som branche sætter fokus på, hvordan tegl, som også er et meget ressourcetungt materiale, i fremtiden kan indgå i branchens bæredygtige byggerier.

”Bricks in Common”-pavillonen er udformet som tre krydsbuer i hver sin størrelse – men alle med omtrent det samme CO2-aftryk: Ca. 1 ton CO2eq.

For denne murværkspavillon er de bærende konstruktioner en væsentlig del af pavillonen, og der har derfor været et tæt samspil mellem vores konstruktionsingeniører og arkitekterne for at formgive pavillonen således, at de æstetiske visioner og de bærende konstruktioner, herunder tryklinjerne i murværket, hænger sammen med den endelige geometri. Som ingeniører har vi bl.a. stået for det konstruktive design, altså eftervisning af den bærende konstruktion i form af murværket og præfabrikerede betonfundamenter.

Konstruktionsingeniør Camilla Parby udtaler “Det har været spændende at være en større del af den kreative proces end vi normalt er – og dermed få lov til at være med i en mere væsentlig del af formgivningen. Herunder at vælge løsninger som både hænger sammen med formgivningen og samtidigt benytter de enkelte materialer, hvor de har deres styrke.”

Den mindste bue er opført i en traditionel, massiv og energitung teglsten, mens den mellemste bue er udtryk for omstillingen med brug af markedets aktuelt mest klimavenlige, blødstrøgne teglsten fra Egernsund/Wienerberger.

Den mellemste bue reducerer CO2-udledningen med 50 % sammenlignet med den mindste bue, mens den største bue markerer ambitionen med en reduktion på 75 % i CO2-udledning sammenlignet med den mindste bue – samme reduktion, som byggeriet iflg. Realdania bør nå i 2030.

Konstruktionerne har haft en stor indvirken på den endelige formgivning af pavillonen, og således har der været mange iterationer af former og geometrier for teglpavillonen, som vi som konstruktionsingeniører på projektet har været en del af at forme/komme med væsentlige input til.

Vores fokus har været på at benytte materialets styrker på bedste vis samt at opnå en ærlig pavillon, hvor det ikke er forsøgt at skjule de nødvendige tiltag. Fx er de lodrette efterspændingsspændingsstænger i murværkspillernes ender planlagt med synlig topplade i stedet for at skjule disse i murværket.

Alle buer bliver opført med en andel af genbrugte sten, hvor andelen stiger fra den mindste bue mod den største, der bliver opført i ca. 70 % genbrugstegl. Desuden opføres pavillonen med kalkmørtel, så både teglen og øvrige materialer kan genanvendes efter verdenskongressen.

Teglpavillonen opføres ved Københavns Havnefront ved Nyhavn, Den er bare én ud af i alt ca. 15 pavilloner i København, som opføres af forskellige partnerskaber og som hver især kommer med bud på, hvordan byggeriet kan bringes ind i en mere bæredygtig fremtid.

Initiativtager er:

 • Arkitektforeningen
 • UIA verdenskongressen for Arkitekter 2023
 • Københavns Kommune
 • By & Havn.

Parterne bag ”Bricks in Common”

 • Arkitekt: AART, Mangor og Nagel – en del af AART, NOAA
 • Ingeniør: OJ Rådgivende Ingeniører
 • Entreprenør: Københavns Murerlaug
 • Murerlærlinge: NEXT KBH, TechCollege
 • Lysdesign: Ampell, BEGA
 • Leverandører: Egernsund Wienerberger, Gamle Mursten, KALK og CRH Concrete
 • Nedtagning: Søndergaard Nedrivning
 • Fonde og finansiel støtte: Bevica Fonden og VIHDA – Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur
 • Transport: Vognmand Peter Falck