OJAS Nyhed

Energibesparende tiltag på campingpladser

Vi har hjulpet Destination Sønderjylland med gode råd til ti af områdets campingpladser ift. bæredygtighed og energioptimering.

Forside / Nyheder / Energibesparende tiltag på campingpladser

Er din plads grøn nok?

Foråret har budt på en af de lidt mere anderledes opgaver til nogle af kollegaerne fra kontoret i Sønderborg.
De har nemlig hjulpet Destination Sønderjylland med at give sparring og gode råd til ti af områdets campingpladser ift. bæredygtighed og energioptimering af deres campingpladser. Desuden har rådgiverne lavet CO2 beregninger på Scope 1* og 2*.

Inden besigtigelserne af campingpladserne blev der afholdt en workshop med ejerne af campingpladserne, hvor processen blev gennemgået, og hvor der var masser af fælles sparring og idéudvikling alle deltagerne imellem.
Rapporteringen for hver campingplads indeholdt en analyse af:

 •  Nuværende energiforbrug.
 • Nuværende CO2 beregning.
 • Identifikation af energiforbedrende tiltag.
 • Håndværksmæssigt overslag på tiltagene.
 • Et estimat på, hvornår en evt. investering vil være tjent hjem igen.
 • CO2 beregning efter gennemførte energiforbedrende tiltag.

Vores kollegaer Rune Stenderup-Jørgensen og Kenneth Sørensen udtaler: ”Det har været en spændende opgave og nogle interessante besigtigelser på de ti campingpladser, hvor vi kun har stor ros til ejerne for at gøre en indsats for at sænke deres forbrug og CO2-udledning med henblik på, at deres campingpladser bliver ”grønnere”. Der har været mange interessante samtaler, og der er blevet talt om stort som småt, og alle har været gode til at plukke de lavthængende frugter ift. ressource- og energibesparende tiltag”.

Går du med tanker om at gøre din campingplads lidt grønnere, anbefaler vi i første omgang, at der kigges nærmere på nedenstående 5 tiltag:

 1. Udskift lyskilder med høj energiklasse til lav energiklasse som LED og tilføj gerne sensor- eller tidsstyring på installationen, så du undgår stedsebrændende lys.
 2. Gør VVS-installationerne mere vandbesparende ved at montere waterless urinaler, vandbesparende toiletter, vandbesparende brusehoveder og vandhaner samt udskift almindelige vandhaner til berøringsfrie med sensor.
 3. Undersøg muligheden for alternative varmekilder som fx varmepumper fremfor olie- eller gasfyr.
  Ældre olie- og gasfyr anvendt til opvarmning af bygninger udleder markant mere CO2 i atmosfæren end f.eks. varmepumper, og det ses tydeligt på CO2-aftrykket for campingpladsen, når opvarmningsformen udskiftes til et grønnere alternativ.
 4. Undersøg muligheden for etablering af solceller.
  Et solcelleanlæg er en effektiv løsning til at nedsænke elforbruget – først og fremmest fordi campingpladsernes højsæson er i sommerhalvåret, hvor elforbruget og egenproduktionen fra solcellerne er højst. Du skal ikke undlade at undersøge muligheden for solceller, selvom bygningerne kun har øst-/vestvendte tagflader, da det typiske forbrugsbillede på en campingplads er højst morgen og aften.
 5. Gør gerne campingturisterne opmærksomme på pladsens ressource- og energibesparende tiltag med skilte eller plakater, således indsatsen kommer til syne og turisterne bliver bevidste om den. Der er stigende forventninger til, at der tages ansvar for det samlede klimaaftryk, og at der gøres en indsats for at reducere CO2-udledningen og undgå unødigt energispild.

Vil du vide mere om energisparende tiltag i enten nybyg eller eksisterende byggerier? Kontakt os gerne på tlf. 75623499.

*Scope 1: Dækker direkte udledninger såsom transport fra køretøjer og udledning af fx fyringsolie.
*Scope 2: Dækker indirekte udledninger, som virksomheden kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv såsom el og varmeforbrug.