Økonomichef

Vi søger en ny økonomichef til en spændende stilling i en virksomhed i vækst. Læs mere om stillingen nedenfor.

Rådgivende ingeniører
Selskabet

Selskabet

Oluf Jørgensen A/S blev grundlagt i 1946 af Oluf Jørgensen og er vokset til et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma med afdelinger i Aarhus, Horsens, Sønderborg, Odense, Roskilde og København.
Oluf Jørgensen A/S er i dag det primære driftsselskab i koncernen. Koncernen består af Oluf Jørgensen Group A/S, som er moderselskab for driftsselskaberne Oluf Jørgensen A/S og Sloth Møller A/S. Sidstnævnte selskab blev købt i 2019. Der er etableret en funktionel selskabsstruktur, således at hele virksomheden reelt fungerer som én virksomhed.

Virksomheden har en bred målgruppe, som både omfatter private og offentlige bygherrer, og vi er involveret i mange komplekse byggerier både inden for boliger, industri, institutioner, skoler og sygehuse.

Vores målsætning er, at Oluf Jørgensen A/S/og Sloth Møller A/S altid skal være det naturlige valg for vores samarbejdspartnere både i den indledende idéfase, planlægningen og projekteringen samt i slutfaserne med ibrugtagning og drift af byggeriet – og at vi altid arbejder i øjenhøjde – med kunder, medarbejdere, mv. Vi har stor erfaring med alle fagdiscipliner, hvilket gør os i stand til at levere en effektiv og kompetent projekteringsledelse.
Oluf Jørgensen Group A/S havde i regnskabsåret 2019/20 en omsætning på kr. 158,5 mio. og et resultat på kr. 8,3 mio og der beskæftiges p.t. ca. 250 medarbejdere.
Selskabet er partnerejet med en ejerkreds der i dag består af ti partnere, hver med 10% ejerandel og bestyrelsen består af fire af de nuværende partnere samt en ekstern bestyrelsesformand.

Selskabets strategi

Oluf Jørgensen A/S har gennem de seneste år haft stor vækst og har udviklet sig fra at være en mindre virksomhed til en mellemstor virksomhed. Væksten betyder, at selskabet, på grund af de mange flere medarbejdere og opgaver, har haft behov for at få større struktur og bedre processer defineret og implementeret samt behov for en større fokus på ledelse og styring af virksomheden som et naturligt og nødvendigt led i at vokse.

Som led i denne forandring er der pr. oktober 2020 foretaget en organisationsforandring, så der i dag er en ledergruppe bestående af adm. dir., en salgschef, en fagteknisk chef og en kommerciel chef, mens hver afdeling ledes af en tegnestuechef.

Den tidligere strategiplan er i store træk fuldt gennemført, og selskabet står overfor at skulle udvikle strategien frem mod 2024.

 

Organisation

Baggrund for rekrutteringen og ansvarsområder

Baggrund for rekrutteringen

Som et naturligt led i virksomhedens udvikling er der behov for at opgradere kompetencerne på økonomiområdet med rekruttering af en økonomichef, som dels skal bidrage til øget professionalisering af økonomiområdet, dels skal bidrage til virksomhedens øgede profitable vækst.
Den nuværende økonomichef har ønsket at foretage et karriereskifte, og vil dermed ikke længere være en del af økonomifunktionen.

Ansvarsområder

Som økonomichef for Oluf Jørgensen A/S får du det overordnede ansvar for at sikre korrekt og rettidig rapportering samt levere relevante og værdiskabende analyser, nøgletal og forslag til forbedringer, som du sikrer opfølgning på. Desuden agerer du strategisk sparringspartner for den administrerende direktør, den øvrige ledergruppe og tegnestuechefer, og deltager i strategi- og forretningsudviklingsinitiativer.

Du driver udviklingen og effektiviseringen af processer, forretningsgange, systemer og ikke mindst kompetencer og medarbejdere i eget ansvarsområde. På den måde sikrer du, at både administrationen og økonomifunktionerne er skalerbare og kan matche en strategi om fortsat vækst – en vækst, som er organisk og via eventuelle relevante akkvisitioner.

Du skal naturligvis som basis sikre de driftsrelaterede opgaver som budget, måneds-, kvartals-, og årsafslutning, kontakt til myndigheder, bank, revision og forsikring samt løbende forbedre processer og strukturer.

Du skal videreudvikle professionel, effektiv og præcis økonomistyring samt opfølgning på projekterne og virksomhedens salgsindsatser, dvs. hele tiden være helt tæt på virksomhedens økonomiske drift og udvikling, herunder have fingeren på pulsen omkring virksomhedens og projekternes operationelle eksekverings-performance.

Succeskriterier og Personprofil

Succeskriterier:

 • Du bidrager via din forretningsforståelse og din analytiske og strukturerede tilgang til at virksomhedens vækst og indtjening forbedres.
 • Du udvikler økonomifunktionen, så den understøtter virksomhedens størrelse og fremtidige vækst.
 • Du er en kompetent, respekteret og naturlig sparringspartner til lederne i organisationen.

 

Personprofil:

 • Du har formentlig en baggrund inden for revision, regnskab og/eller finansiel controlling.
 • Du er stærk i både den interne og eksterne rapportering og har måske erfaring med rapportering fra en anden rådgivervirksomhed.
 • Du har stor forretningsforståelse og er stærk i sparringen med resten af forretningen.
 • Du har bevist, at du kan sikre en solid daglig drift og et topmotiveret team, understøttet af indgående og bred ledelseserfaring. Du er indstillet på hands-on opgaver og skal trives med både at kunne holde overblikket og samtidig have øje for detaljen i forretningen.
 • Din uddannelsesmæssige baggrund er HD(R), cand.merc.aud. eller lignende.
 • Du har god erfaring i brugen af ERP-systemer, og gerne Autopilot, er superbruger i Excel og har stærke it-færdigheder generelt.
 • Du kommer gerne med strategisk erfaring og med et entreprenant fokus på det udviklings- og vækstorienterede.
 • Du har erfaring med risikostyring, herunder vurdering af risici i projekter. En god portion forhandlingsteknik og -erfaring skader heller ikke, ligesom erfaring med køb og salg af virksomheder er et plus.
 • Som person er du uhøjtidelig, direkte og arbejder gerne med et glimt i øjet. Du har fokus på at få ting gjort snarere end at teoretisere. Du er naturligt respekteret og har gennemslagskraft.
 • Du arbejder systematisk, struktureret og skaber overblik, men du forstår også, hvad det vil sige at arbejde i en entreprenant og handlingsorienteret organisation.

Vi tilbyder dig

I denne stilling får du en spændende mulighed for at sætte dit eget præg på udviklingen af en økonomifunktion i en mellemstor rådgivningsvirksomhed.
Du får muligheden for at bidrage til fortsat udvikling i en succesfuld, partnerejet virksomhed i tæt samarbejde med bestyrelsen, ledergruppen og partnergruppen.
Et alsidigt job, i en central stilling, med rig mulighed for udvikling i en uformel, professionel rådgivervirksomhed.

Økonomifunktionen er placeret på hovedkontoret i Horsens, men du vil have din gang på alle seks kontorer i landet.

Ansættelse ønskes snarest muligt, senest pr. 1. september.

Kontakt:
Brian T. Andreasen, CEO og Partner
Mobil: 40348612
bta@ojas.dk

Helle Sofie Kaspersen, bestyrelsesformand
Mobil: 20308288
hsk@promento.dk

75-års jubilæum