Klimakrav og LCA-beregninger

I relation til de nye klimakrav til nybyggeri i Bygningsreglementet BR23 udfører vi også komplette livscyklusberegninger, LCA, som en del af vores rådgivningsydelser ved nybyggeri.

Cover-Martin-Bro

LCA-beregninger

I relation til det nye LCA-krav i bygningsreglementet tilbyder vi hos OJ Rådgivende Ingeniører kvalificeret rådgivning baseret på mange års rådgivning om DGNB-projekter, og udførelsen af adskillige tilhørende komplette livscyklusanalyser af de byggerier, vi har certificeret.

Med vores brede vifte af tidligere LCA-beregninger fra projekter, der spænder over boliger, kontorer, butikker, skoler og logistikcentre, har vi i OJ Rådgivende Ingeniører opbygget en afgørende viden inden for byggematerialer, designvalg og bygningsfunktioner, der alle har indflydelse på den samlede CO2-udledning af et byggeri.

OJ Rådgivende Ingeniører, Dalstrøget, Bellinge, almene boliger, DGNB-certificerede boliger

Sammenhæng mellem byggeri og LCA-beregning

Som rådgivere sørger vi for, at der er sammenhæng mellem det projekterede byggeri og den tilhørende LCA-beregning ved at indsamle data fra alle fagområder og sammensætte disse i én komplet LCA-model.

Til hvert projekt knyttes der en LCA-ansvarlig, som følger processen fra den første LCA-beregning i projekteringsfaserne til den endelige beregning, som indsendes ved ibrugtagningstilladelse. På denne måde sikrer vi, at bygningen overholder de gældende BR-krav fra de indledende projekteringsfaser, og på samme tid skaber vi opmærksomhed om løsninger, der med fordel kan erstattes af alternative CO2-reducerende tiltag.

OJ Rådgivende Ingeniører, Dalstrøget, Bellinge, almene boliger, DGNB-certificerede boliger

Høj kvalitet og gennemsigtighed

En LCA-beregning kan være tidskrævende og omfattende, men det er vigtigt for os at gøre det nye LCA-krav opnåeligt og overskueligt for kunden. Derfor trækker vi på vores mangeårige erfaringer på området og udvikler løbende nye metoder og værktøjer, der kan sikre høj kvalitet, gennemsigtighed og sammenhæng i udførelsen af beregningen. Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Oluf-Jørgensen,-Horsens_Text_Image
Lotte-Krusegaard-2022

Kontakt os for at høre mere om bæredygtigt byggeri.

Få en snak om LCA-beregninger, klimakrav og bæredygtighedscertificering af dit kommende projekt.

Æbeløen-2,-Aarhus