OJAS Nyhed

Når opfindsomme digitale ideer opstår …

Den bæredygtige udvikling i byggebranchen går stærkt, og vi deltager løbende i forskellige initiativer for at holde os opdateret og følge med i udviklingen på området.

Forside / Nyheder / Når opfindsomme digitale ideer opstår …

Når opfindsomme digitale ideer opstår …

Den bæredygtige udvikling i byggebranchen går stærkt, og vi deltager løbende i forskellige initiativer for at holde os opdateret og følge med i udviklingen på området. I løbet af de sidste 2 år har vi fx været en del af et innovationslaboratorie/et partnerskab med forskere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Aalborg Universitet samt andre aktører fra branchen. Dette med henblik på at skabe nye løsninger i relation til øget digitalisering inden for bæredygtigt byggeri. Og det er netop i et sådant samspil mellem forskellige fagligheder at opfindsomme og spændende ideer opstår.

I denne uge var vi til den afsluttende konference på initiativet med innovationslaboratorierne BUILD 4.0., hvor vi og de andre deltagende virksomheder fra de 7 andre  innovationslaboratorier fremlagde, hvad vores forskellige samarbejder har bragt med sig i form af fremtidige tilføjelser til vores digitale forretningsmodeller.

I vores gruppe havde vi hver især forskellige syn på arbejdsprocesserne og udfordringerne i relation til bæredygtige projekter, og vi har fx fået fastlagt, at der både hos os som rådgivende ingeniører med store omkostnings- og bemandingstunge processer, men også hos de andre aktører er flere aspekter, som det er vigtigt at sætte fokus på i samarbejdet, herunder:

•      Al relevant data bør findes og opdateres ét sted
•      Data skal være tilgængelig for alle uanset rolle
•      Tidlig dialog og et tæt samarbejde mellem projektets aktører
•      Projektweb skal være tilgængeligt allerede i konkurrencefasen
•      Tydelig ansvarsfordeling med henblik på minimering af fejl og mangler
•      Fokus på projektstyring, projektledelse og den gode rådgivning
•      Alle processer skal dokumenteres korrekt fra start

I vores innovationslaboratorie udmundede ovenstående fælles definerede kritiske aspekter af et samarbejde sig i udviklingen af en mock-up af en digital samarbejdsportal. Denne portal kan håndtere al data fra projektet, så ovenstående fokuspunkter og kriterier for et succesfuldt fælles bæredygtigt projekt opfyldes.

Projektet har været støttet af Erhvervsstyrelsen og som lead på vores lille innovationslaboratorie takker vi alle parter for et godt og spændende samarbejde omkring udviklingen af mock-uppen til samarbejdsportalen:

  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Uddannelsesinstitution og facilitator)
  • WorkWays Nordic (Ekstern IT-specialist)
  • Aalborg Universitet (Eksterne specialister)
  • Kullegaard A/S (Arkitekt og landskab)
  • STB byg (Totalentreprenør)
  • Civica – bolig med fremtid (Bygherre)

Vil du høre mere om projektet? Kontakt gerne partner og fagteknisk chef Elisabeth Damgaard eller BIM-ansvarlig Stefan Frostgaard Madsen på tlf. 75623499.