OJAS Nyhed

OJ Brandrådgivning, nyt datterselskab

Vi etablerer nyt datterselskab, OJ Brandrådgivning A/S, som udelukkende får fokus på at løse rådgivningsopgaver på det brandtekniske område til kunder i hele landet.

Forside / Nyheder / OJ Brandrådgivning, nyt datterselskab

OJ Rådgivende Ingeniører etablerer datterselskab med fokus på brandrådgivning

OJ Rådgivende Ingeniører etablerer nyt datterselskab, OJ Brandrådgivning A/S, som udelukkende får fokus på at løse rådgivningsopgaver på det brandtekniske område til kunder i hele landet.

OJ Rådgivende Ingeniører har i høj grad mærket den store efterspørgsel på brandrådgivningsopgaver efter bygningsreglementets obligatoriske krav om, at der ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver til projektet. Den stigende efterspørgsel og udviklingen i markedet medvirker derfor nu til, at virksomheden vælger at etablere et separat selskab, OJ Brandrådgivning A/S, udelukkende med fokus på brandrådgivning.
”Dette gør vi for at øge fokus på vores kompetencer på området og for at give vores medarbejdere de optimale betingelser for specialisering på området”, udtaler adm. direktør i OJ Rådgivende Ingeniører, Brian Th. Andreasen. ”I OJ Rådgivende Ingeniører vil vi stadig tilbyde rådgivning på det brandtekniske område som en del af en samlet rådgivningspakke for kundernes byggeprojekt og opgaven vil i den henseende blive løst i et tæt samarbejde med OJ Brandrådgivning.” supplerer Brian Th. Andreasen.

Certificerede rådgivere i OJ Brandrådgivning A/S

OJ Rådgivende Ingeniører samler medarbejderne inden for brandrådgivningsområdet fra egne rækker og fra datterselskabet Hundsbæk & Henriksens A/S i det nye selskab, som desuden udvides med yderligere medarbejdere i både Jylland og på Sjælland.
Ny direktør i OJ Brandrådgivning bliver den hidtidige afdelingsleder for Brandafdelingen i Hundsbæk & Henriksen, Ersün Züfer, som selv har en Master i Brandsikkerhed og kommer med mange års erfaring fra branchen. ”Jeg glæder mig utroligt meget til at stå i spidsen for dette nye selskab og til, ud fra det stærke fundament, som er skabt igennem mange års erfaring på området fra både OJ Rådgivende Ingeniører og Hundsbæk & Henriksen, at skabe en fælles og specialiseret retning for den brandtekniske rådgivning i den nye organisation”, udtaler Ersün Züfer.
”Medarbejderne i det nye selskab har alle erfaring med rådgivning inden for det brandtekniske område og der er således en stærk rygrad og et højt fagligt niveau, som suppleres med nye folk, både med og uden erfaring, som gerne vil med os på en spændende rejse i en virksomhed i rivende udvikling”, supplerer Ersün Züfer.

Sammenlægning af aktiviteter

I forbindelse med etableringen af OJ Brandrådgivning og overflytningen af medarbejderne på brandområdet, overgår Hundsbæk & Henriksens afdelinger i henholdsvis Vejle, Billund og Roskilde til OJ Rådgivende Ingeniører. Dvs. alle medarbejdere og igangværende sager og aktiviteter fra Hundsbæk & Henriksen bliver flyttet til enten OJ Rådgivende Ingeniører eller OJ Brandrådgivning pr. 1/4 2022.

”Med etableringen af OJ Brandrådgivning, ser vi en yderligere fordel i også at samle aktiviteterne fra Hundsbæk & Henriksen i henholdsvis OJ Rådgivende Ingeniører eller OJ Brandrådgivning. På denne måde vil både nuværende og kommende kunders indgangsvinkel for samlede rådgivningsopgaver være OJ Rådgivende Ingeniører og indgangsvinklen for opgaver udelukkende fokuseret på specialiseret rådgivning på det brandtekniske område vil være OJ Brandrådgivning.” afslutter Brian Th. Andreasen.

Læs mere om OJ Brandrådgivning her: www.ojbrand.dk

For yderligere kommentarer kontakt venligst:

Adm. direktør, OJ Rådgivende Ingeniører A/S og Hundsbæk & Henriksen A/S, Brian Th. Andreasen:
bta@ojas.dk eller tlf. 40348612.

Adm. direktør, OJ Brandrådgivning A/S, Ersün Züfer:
erz@ojbrand.dk eller tlf. 79 43 53 91.