OJAS Nyhed

Psykiatrisk Hospital, Vordingborg

Spændende nyt projekt som omhandler om- og tilbygning af bygning 42 på Psykiatrisk Hospital Oringe i Vordingborg.

Forside / Nyheder / Psykiatrisk Hospital, Vordingborg

Psykiatrisk Hospital, Vordingborg.

Spændende ny sag, som vi netop har vundet og glæder os til at skulle i gang med.
Projektet omhandler om- og tilbygning af bygning 42 på Psykiatrisk Hospital Oringe i Vordingborg.

Renoveringen medfører behov for tilbygning af ca 365m² til en ny bygningsfløj samt ombygning/istandsættelse af 830 m², heraf 650 m² i stueplan og 300 m² på 1. sal.
Projektets udformning skal afspejle en tidssvarende, moderne arkitektonisk holdning under naturlig hensyntagen til omgivelserne og de overordnede bestemmelser i den gældende lokalplan, herunder bygningens bevaringsværdier.
Tilbygningerne tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bygningsmasse i sin materialitet og ved at fremstå som længebygninger med afvalmet tag. Herved respekteres stedets skala og arkitektoniske idé. Mod gårdrummene anvendes et åbent, moderne udtryk, der tilgodeser opholdskvaliteter og sikkerhedshensyn. Bygning 42 er en tvillingebygning til bygning 41 (de særlige pladser), der er ombygget efter samme princip i 2018, så de to bygninger vil også i fremtiden fremstå som ensartede volumener.
Der lægges afgørende vægt på at skabe funktionelle planløsninger og rumindretninger der understøtter den daglige brug/ drift samt tilvejebringer et godt indeklima.

Projektet omfatter:

  • 14 patientstuer med eget bad/toilet (heraf er ca. 10 særligt egnede for handicappede pt.)
  • Opholds og aktivitetsrum
  • Træningskøkken med vaskefaciliteter
  • Bryggers/skyllerum
  • Personalefaciliteter såsom kontor og vagtrum
  • Omklædnings- og badefaciliteter for personalet
  • Køkken (eksisterende ændres ikke)
  • Medicinrum (eksisterende ændres ikke)
  • Depoter, rengøringsrum og personaletoiletter

Bygherre: Region Sjælland v. Koncern Byg
Totalentreprenør: H. Nielsen & Søn A/S
Arkitekter: Mikkelsen Arkitekter A/S
Visualiseringer: Mikkelsen Arkitekter A/S

Ønsker du at høre mere om projektet eller andre af vores sundhedsreferencer – kontakt os venligst på tlf. 7562 3499.

Se flere sundhedsbyggerier her