OJAS Nyhed

Rammeaftaler som samarbejdsform

OJ Rådgivende Ingeniører indgår vi hvert år i nye og meget forskellige rammeaftaler med gode samarbejdspartnere.

Forside / Nyheder / Rammeaftaler som samarbejdsform

Rammeaftaler – en spændende og givende samarbejdsform.

I OJ Rådgivende Ingeniører indgår vi hvert år i nye og meget forskellige rammeaftaler med gode samarbejdspartnere. Rammeaftalerne løber som regel over 2-6 år og betyder utrolig meget for os af flere årsager.

Ved rammeaftaler får vi bl.a. opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores samarbejdspartnere, og vi kan derved i mange tilfælde indgå i et dybere samarbejde end normalt og agere som kundens faste rådgiver, der kommer tidligt ind i projekterne, og som derfor kan bidrage med rådgivning fra første idé til projektering, udførelse og ibrugtagning af færdigt bæredygtigt projekt.

Vi er meget glade for at indgå i de forskellige rammeaftaler på tværs af landet, og vi ser det også som et kvalitetsstempel af vores tilgang til projekterne og af vores arbejde og rådgivning. Derudover ser vi det som en blåstempling af, at vi som virksomhed kan leve op til de høje krav, der normalvis stilles i de offentlige udbudskonkurrencer, udtaler salgschef Morten Prinds.

På nuværende tidspunkt indgår vi bl.a. i følgende rammeaftaler:

 • Den almene boligorganisation Tårnbyhuse:
  Her er vi sammen med Mangor & Nagel – en del af AART udpeget som totalrådgivere. Boligselskabet råder pt. over 3500 lejemål, og aftalen dækker teknisk rådgivning indenfor renovering, ombygning og nybyggeri.
 • Boligforeningen Ringgården, Herning Kommune:
  I samarbejde med ERIK arkitekter indgår vi i en rammeaftale vedr. totalrådgivning i forbindelse med bygge- og renoveringsopgaver samt ombygningsprojekter og renovering af eksisterende byggerier.
 • Energinet:
  Aftalen omfatter teknisk rådgivning, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver på Energinets anlæg. Rammeaftalen løber i 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 x 12 mdr. Inden for denne rammeaftale er vi pt. ved at løse følgende opgaver, som omfatter nyetableringer eller udvidelser af:
  – 2 transformerstationer ved Volder Mark og Idomlund
  – 3 transformerstationer ved Femern på Lolland
  – 1 transformerstation ved Stasevang på Nordsjælland
 • Rammeaftale med Bygningsstyrelsen, hvor vi samarbejder med
  H+ A/S, som er totalrådgiver. Aftalen går på teknisk bistand og rådgivning på statslige ejendomme, dvs. på opgaver med stor diversitet. Aftalen er blevet forlænget 2 gange af 1 års varighed. Eksempler på forskellige rådgivningsopgaver under denne rammeaftale:
  – IT-universitetet i København – rådgivning ved indeklimaudfordringer og ombygning af ventilation i flere undervisningslokaler.
  – Rådgivning til etablering af ny garage ved Høje Gladsaxe Nærpoliti.
  – Bellahøj Politistation – projektering af ombygning.

Vil du vide mere om vores arbejde under forskellige rammeaftaler? Kontakt gerne salgschef Morten Prinds på tlf. 75623499.