Rådgivende ingeniørfirma

Aabenraa Akutsygehus

I det daværende Oluf Jørgensen A/S, nu OJ Rådgivende Ingeniører, har vi bidraget med ingeniørfaglig rådgivning til om- og udbygningen af Aabenraa Sygehus til akutsygehus Fase 1.

Aabenraa Sygehus, sundhed, reference, Oluf Jørgensen
Introduktion

Rådgivningsydelser

 

Oluf Jørgensen A/S, nuværende OJ Rådgivende Ingeniører, vandt i et konsortium konkurrencen om totalrådgivning for om- og udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus, Fase 1. Hele projektet er budgetsat til 1,8 mia. kr., hvoraf fase 1 udgør
550 mio. kr. og omfatter 26.000 m².

Byggeriet er projekteret i BIM og opført i henhold til Det Digitale Byggeri.

Andre ingeniører i konsortiet: Alectia A/S, Søren Jensen A/S og Balslev A/S

Bygherre:

Region Syd

Arkitekt

Aarhus Arkitekterne, Creo Arkitekter og GBL Gruppen ApS.

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Størrelse:

26.000 m²

Udført:

2010-15

Udbygning

Fase 1 indeholder blandt andet en udbygning af FAM, som består af en fælles akutmodtagelse med triage, diagnostiske muligheder, traumeområde og skadeområde samt et sengeområde.
Herudover er der indrettet operationsgang, sterilcentral med varemodtagelse samt et mor-barn hus med 19 senge, børneambulatorie, gynækologisk-obstetrisk ambulatorium og et gynækologisk-obstetrisk sengeafsnit. Udbygningen danner grundlag for en videre udbygning: fase 2.

I projektet indgik ombygning af eksisterende arealer, mens sygehuset er i fuld drift. Heraf er afledt etapeplaner og ni rokader inklusiv flytning og installering af medicinsk udstyr. Endeligt etableredes haveanlæg, legeplads m.m.

Fase 2 indeholder en udbygning af sengekapaciteten til 350 senge samt en del ombygninger i det eksisterende sygehus.

Aabenraa Sygehus, sundhed, reference, Oluf Jørgensen
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image