Rådgivende ingeniørfirma

Aarhus Friplejehjem

​I Tranbjerg har Oluf Jørgensen A/S projekteret etableringen og opførels­en af Aarhus Friplejehjem med 54 plejeboliger samt servicefaciliteter.

Friplejehjem, plejeboliger, reference, Oluf Jørgensen A/S

 

​I Tranbjerg har Oluf Jørgensen A/S projekteret etableringen og opførels­en af Aarhus Friplejehjem med 54 plejeboliger samt servicefaciliteter. Ple­jecenteret er opført i tre etager med delvis kælder.

Byggeriet er opført i betonelementer med fladt tag og papdækning, fa­cade som skalmur samt let beklædning. Der er etableret decentralt ventilationsanlæg i hver bolig over badeværelsesloft, med styring for forceret drift. Byggeriet er opført som lavenergiklasse 2015-byggeri.

Bygherre:

Danske Diakonhjem

Arkitekt

Pluskontoret A/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

5100m²

Udført:

2014-2016

 

Boligerne i den enkelte gruppe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum, der understøtter det daglige liv på friplejehjemmet. De fælles opholdsrum er orienteret mod udsigten mod syd, mens gang­forløbet med de mindre opholdsoaser ligger omkring en beskyttet gård­have.

​Et centralt placeret fælles trapperum og orangeri samler huset og herfra ledes man til de enkelte boliggrupper. Det er også her, at centerfaciliteterne er tilknyttet og bidrager med liv på etagerne. Huset aktiveres vertikalt såvel som horisontalt. Et større fælles aktivitetsrum er placeret i stueplan i forbindelse med hovedindgang og ankomst.

Friplejehjem, plejeboliger, reference, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image