engbakken

På en af Frederiksbergs travleste gader – Nordre Fasanvej – har Oluf Jørgensen A/S projekteret opførelsen af et otte etages kombineret bolig-, butiks- og erhvervskompleks.

Byggeriet rummer 124 almene ungdomsboliger til boligselskabet fsb samt en Lidl-butik og Falck-station i stueetagen, med tilhørende velfærdsfaciliteter på 1. sal. I tilknytning til ungdomsboligerne udføres fællesrum og vaskerifaciliteter på 1. sal, fællesrum

og studierum på etagerne samt fælles tagterrasser henholdsvis på 1., 5., 6. og 7. sal. Da byggeriet er nærmeste nabo til en af Københavns mest trafikerede veje, Bispeengbuen, som er en nerve i byens infrastruktur, har der været specielle udfordringer i forhold til lyd.

Dette forhold er løst ved blandt andet at etablere lyddæmpende luftsluser mellem lejligheder og svalegang, ligesom bygningen beklædes med glas. Glasset er farvet, så bygningen fremstår som en grøn glasbygning. På grund af de strenge krav i Frederiksberg Kommunes klimatilpasnings- og skybrudsplaner har der været specielle krav i forhold til afledning af tag- og overfladevand.
​Der er således projekteret LAR-løsninger med blandt grønt tag og grønt bassin.

Byggeriet opføres i henhold til energikravene i BR15. For at overholde energirammen er der blandt andet indarbejdet
​ventilationsanlæg med stor effektivitet, vinduer og isolering med lave U-værdier samt solceller på tag. Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri med bærende tværvægge i beton med huldæk som etageadskillelser. Facader og gavle etableres
​som betonsandwichelementer. Tværvægge etableres som selvbærende betonelementer og står af på betonsøjler i stueetagen.

Herfra føres last videre ned til fundamenter.

Svalegangene udføres på udkragede betongalger, der står af på konsoller på tværvægge, hvorfor denne løsning er unik. I hjørnet af bygningen, hvor Lidl-butikken er placeret, etableres opsvejste stålgitterspær, der bærer ovenstående tværvægge. Udformning med gitterspær giver fleksibilitet for installationsgennemføringerne, der ligger under dækket for 1. sal.

Terrændækket udføres som et in-situ støbt armeret, selvbærende dæk, der spænder mellem fundamentsbjælker. Funderingsprincippet for byggeriet er rammede betonpæle.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af anlægsarbejder og LAR

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

Lydrådgivning

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

​fsb, Toke Larsen, 33 76 83 29

Lidl, Arjang Farhapdour, 42 12 05 04

Falck, Carsten Filbært, 21 43 84 92

UDFØRT

​2014-16

STØRRELSE

​7.300 m²

ARKITEKT

​Arkitema

​​