Familieboliger søndergaardsområdet

Byggeriet er Danmarks første almene boliger som er opført som Passivhuse og Indeklima Certificeret.​

På dette særlige sted i byplanen er det intentionen at skabe to karakterfulde almene bebyggelser, som kombinerer tætheden, bylivet og fællesskabstanken med ideen om haveboligen – beliggenheden i det grønne og nærheden til naturen – et slægtskab og bånd på langs af søen, men hvor grundenes forskellighed i geometri og topografi udmøntes i forskellige bebyggelsesmønstre: længe- / rækkehusene på A9 mod nord og kæde- / havehusene på D3 mod syd.

Det er projektets klare mål, at opfylde de krav som stilles til certificerede passivhuse, og det er, at der opnås et sundt indeklima. Dette sikres via helhedsvurderinger, totaløkonomiske betragtninger og driftsikre, men innovativ løsninger. Projektets energikoncept tager udgangspunkt i passivhuskonceptets bestræbelser på at udnytte de passive tiltag så som sol- og jordvarme og højeffektiv isolering. Disse ”tiltag” indarbejdes og integreres i designet, så det er selve bygningerne som får et minimalt behov for tilført energi. Dette giver optimale muligheder for et lavt energiforbrug og betyder, at man ikke behøver at anvende unødvendigt dyre tiltag og anlæg for at nå passivhuskriterierne. Følgende tiltag kan ridses op:

• Isoleringstykkelser på ca. 400 mm. i ydervægge og gulv mod terræn og ca. 600 mm. i tag sikrer lave u-værdier og minimalt varmetab.

• Kompakt design giver mindre overflade pr. etagemeter og minimerer hermed varmetabet.

• Optimal placering af vinduer mod sydvest - sikrer god udnyttelse af den passive solvarme.

• Super lavenergi vinduer, der er gennemarbejdet i detaljen sikrer lave u-værdier på ca. 0,8 W/m2K så unødigt varmetab minimeres.

• God udnyttelse af termisk masse sikrer buffer for overtemperaturer om sommeren og reducerer opvarmningsbehov om vinteren.

• Stategisk placere de løvfældende træer mod sydvest sikrer flot udsyn og afskærmning for den direkte sol om sommeren og minimal        afskærmning om vinteren. På denne måde integreres beplantning og solafskærmningsbehovet. Udhæng over vinduer i ovenlys virker som passiv solafskærmning om sommeren hvor solen står højt. Hermed sikres et godt termisk indeklima uden overophedning.

• Der fokuseres på bygbarhed og tæthed i konstruktionen, så unødigt varmetab undgås og passivhus konceptets krav om lufttæthed    opfyldes (max 0,6 h-1 ved 50 Pa)

• Optimeret løsning ift. minimering af kuldebroer i konstruktionskoncept.

• Mekanisk ventilation med lav SEL (specifikt elforbrug) og høj virkningsgrad (minimum 85 %)

• Korte føringsveje fra ventilationsaggregat til det fri.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Ballerup almennyttige Boligselskab v/ DAB

Bert Ferro Fransen

7732 0000

UDFØRT

2010-2012

STØRRELSE

3.786 m²

ARKITEKT

DOMUS arkitekter A/S

​​

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores afdelinger eller vores medarbejdere.

AARHUS

Tlf.: +45 7562 3499

​Europaplads 16

8000 Aarhus C

Åbn i Google Maps »

Mail: aarhus@ojas.dk​​

HORSENS

Tlf.: +45 7562 3499

Langmarksvej 34

8700 Horsens

Åbn i Google Maps »

Mail: horsens@ojas.dk​​​

ODENSE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Klokkestøbervej 18, 1

5230 Odense M

Åbn i Google Maps »

Mail: odense@ojas.dk​​​​

ROSKILDE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Knudsvej 44 C

4000 Roskilde

Åbn i Google Maps »

Mail: roskilde@ojas.dk​​​​​

KØBENHAVN

Tlf.: ​+45 7562 3499

Otto Busses Vej 7, 4. sal.

2450 København​ SV.

Åbn i Google Maps »

Mail: kbh@ojas.dk​​​​​