Rådhusvænget i Ølstykke

Billeder af DOMUS Arkitekter​

På grunden hvor det tidligere rådhus i Ølstykke lå, har vi projekteret et nyt 8.000 m² nybyggeri, fordelt på 85 almennyttige boliger og to fælleshuse. Projekter er udlagt som en parkbebyggelse, der flettes ind i Ølstykkes grønne landskab og fordeler sig på tre hustyper.

  • By-villaerne – tætliggende punkthuse i tre etager, med underliggende parkeringskælder til 27 biler.
  • Bakkehusene – fortandede længehuse i tre etager, delvist opført med kælder.
  • Seniorbofællesskabet – tre etagers længehus med fælles adgang fra åben svalegang.

Imellem boligenhederne er grundens skrånende forløb udnyttet til at udforme en varieret og grøn landskabskile med sammenhæng til det øvrige grønne byrum. Byggeriet er opført som tungt byggeri i Bygningsklasse 2020 med grønne tage. Regnvand afledes lokalt ved fuld udbygget LAR-system –lokal afledning af regnvand. 

Oluf Jørgensen A/S har udført samtlige ingeniørdiscipliner for byggeriet. Funderingsprojektet indeholder både traditionel fundering og pælefundering.

Råhusene opføres som traditionelt betonelementbyggeri. Boliger er ventileret ved boligventilationsenheder og varmesystemet er anlagt som en decentral fjernvarmeløsning ført direkte til hver enkelt bolig.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Ølstykke almennyttige Boligselskab v. DAB

Bert Ferro Fransen

77320432

UDFØRT

2015-17

STØRRELSE

8.000 m²

ARKITEKT

DOMUS arkitekter A/S

​​