Skanderborgvej og AArhusvej

​Oluf Jørgensen har i samarbejde med Landplan A/S bistået bygherrerne med en projektering af veje, anlæg og kloak i 1. etape af en større udstykning med parcelhusgrunde og tæt/ lav bebyggelse.

Herunder er der etableret en ny rundkørsel for tilslutningen til hovedvejen, en stitunnel under hovedvejen til betjening af det etablerede stisystem med sammenhæng til skolestierne i området. Endvidere er der foretaget ændring af tracé for en stor naturgasledning og der er udført støjvolde mod hovedvejen.

Projektet er placeret på et skrånende terræn, som har medført en del jord­håndtering i forbindelse med etablering af stamvejen samt de stikveje, som løber parallelt med højdekurverne. Spildevandet er tilsluttet det eksis­terende system gennem en pumpestation med tilhørende trykledning, mens regnvandet er samlet i et nedsivningsbassin/forsinkelsesbassin med stationært vand og med et overløb, som igen sørger for endnu en nedsivning/forsinkelse – inden eventuelt oveskydende vand løber til en mindre recipient i et nærliggende skovområde.

Oluf Jørgensen A/S har deltaget i opfølgningen på pladsen, forhandlinger med entreprenøren om mængder og udførelserne i øvrigt, håndtering af ekstramængder, implementering af bygherreleverancer i form af forsyn­ingsledninger, afholdelse af afleveringsforretning samt håndtering af man­gelafhjælpning. 

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projekttilpasninger af anlægsarbejder

Byggeledelse

Fagtilsyn

Bygherrerådgivning

​​

​BYGHERRE

​Høgh nr.4 ApS 

Jes Høgh 

40 28 68 60

 

Favrskov Forsyning A/S

Peter Dyhre

89 64 50 10

UDFØRT

​2012