Gellerup og Toveshøj, bypark og byrum i Århus

Nærværende projekt omfatter landskabsdelen i omdannelsen af Gellerup-

Toveshøj til en ny bydel i Århus.

Vi har som underrådgivere for MASU PLANNING, arbejdet sammen med CEBRA, HABITAS, LOOP, V2C og URBAN CATALYST i forbindelse med forslaget til denne nye bypark i en renoveret Gellerup-plan. Opgaven har omhandlet fire detailområder ind i mellem de eksisterende tilbageværende boligblokke, Bypark Midt & Instant City Vest, Bypark Syd & Instant City Syd, Bypark Nord og Bazarpladsen & Edwin Rahrs Vej. 

Oluf Jørgensen A/S har bidraget med vurderinger af de blå og grønne ressourcer for overholdelse af udbudsmaterialets krav om håndtering af regnvand fra arealerne. Med den begrænsede afløbsmulighed der er fastlagt i materialet og den begrænsede mulighed for nedsivning, har vi arbejdet med en forsinkelse med Lokal Afledning af Regnvand – LAR – i form af kontrollerede opstuvninger på terræn, i form af søer og sommerfugledale, samt på befæstede arealer i form af stier og boldspilsarealer.

Der er ligeledes foretaget en grov vurdering af jordhåndteringen i området, idet der var ønske om en jordbalance i forbindelse den landskabelige bearbejdning, som omkranser den gennemgående hovedsti som forbinder de fire områder. 

MASU Planning har i det afleverede projekt lagt stor vægt på beboerinddragelsen og opnåede ved den endelige bedømmelse en placering mellem de sidste tre konkurrencedeltagere.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Fagtilsyn

Bruger/beboerdialog

​​

​BYGHERRE

​Brabrand Boligforening og

Aarhus kommune

UDFØRT

​2014

STØRRELSE

​ca. 53.000 m²

ARKITEKT

MASU PLANNING CEBRA, HABITAS,

LOOP, V2C og URBAN CATALYST

​​