Sommerbyen Brøndgården

Som led i opfyldelse af Ballerup Kommunes spildevandsplaner har Oluf Jørgensen A/S udført projektering og forestået udbud
​og kontrahering med entreprenør samt udført fagtilsyn og byggeledelse under udførelse af spildevandskloakering af Sommerbyen Brøndgårdens 262 kolonihaver. 

Området er udført dels som gravitationsanlæg og dels via pumpestation til afskærende spildevandsledning i Ballerup Kommune.

Der er udført stik til samtlige kolonihaver for efterfølgende tilslutning af havernes afløbsinstallationer. På baggrund af udført skitseprojekt har Ballerup Kommune udført tillæg til spildevandsplan for området.

Projektet blev udbudt i hovedentreprise og Sommerbyen Brøndgården har som bygherre betalt anlægget. Haveejerne forestår
​og betaler selve tilslutningen til anlægget samt installationerne på egen grund.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Totalrådgivning

Bygherrerådgivning

Projektering af anlægsarbejder

Byggeledelse

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Sommerbyen Brøndgården

Allan Riise Johansen

40 14 22 13


UDFØRT

2012-13


STØRRELSE

160.000 m²


MYNDIGHED

​Ballerup Kommune

Rasmus P V Christiansen

44 77 20 00​​