Vitus Berings Plads og den Grønne Kile i Horsens

​Sammen med SLA Landskabsarkitekter A/S har Oluf Jørgensen A/S udarbejdet projektforslag til ændring af Vitus Berings Plads og det gamle banespor i Horsens Centrum.

Pladsen blev bearbejdet med ny belægning, afvanding og belysning, lige­som der blev lavet foranstaltninger til flytning af den eksisterende kiosk i området.

Der var mange hensyn, der skulle tages til bl.a.de omkringliggende bygninger, ledningsanlæg i terræn samt de eksisterende gadetilslutninger.

Den Grønne Kile, som det gamle banespor er omdøbt til, er en del af en sammenhængende motionssti, der løber i udkanten af Horsens bykerne og som samtidig skal rydde lidt op i arealet omkring det nedlagte banelegeme, der tidligere forbandt banegården med havnen.

Horsens Kommune har selv stået for færdigprojektering og udførelse. 

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Udvidet projektforslag for

- Anlægsarbejder

- VVS-installationer

- El-installationer

​​

​BYGHERRE

Horsens Kommune

Lene Krogh og Karsten Mølgaard

76 29 29 29


UDFØRT

​2012

STØRRELSE

12.500 m²


LANDSKABSARKITEKT

​SLA Landskabsarkitekter A/S​​