Rådgivende ingeniørfirma

ARC - Amager Ressourcecenter

Nyt projekt hvor bæredygtige tiltag implementeres i byggeriet af nye mandskabs- og parkeringsfaciliteter til affaldsindsamlingen i København.

ARC affaldssortering, nye faciliteter

 

Parkstien 12 i Københavns Sydhavn kommer fra foråret 2023 til at danne rammen om en del af Amager Ressourcecenters grønne parkerings- og mandskabsfaciliteter til affaldsindsamling i København.
Anlægget, som skal indgå den ene halvdel af en foreslået fremtidig samling af faciliteter for affaldsindsamling i Københavns Kommune, er med til at understøtte ønsket om at hjemtage affaldsindsamlingen i  Københavns Kommune, at elektrificere af affaldsindsamlingen samt ikke mindst at give et godt og sundt arbejdsliv for affaldsindsamlingens renovationsmedarbejdere.

Opgaven udføres i et stærkt samarbejde med Amager Ressourcecenter, C.C. Brun A/S og We Architecture.

Bygherre:

I/S Amager Ressourcecenter

Arkitekt:

WE Architecture

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

2.086 m²

Udført:

2020-2023

Bygningen

Indvendigt

Byggeriet opføres som et to etages byggeri hvor 1. salen kommer til at rumme administration og driftskontor med mødelokaler, kantine med anretterkøkken og tre tagterrasser med udgang fra kontor og kantine.
Stueplan vil rumme to sæt omklædnings- og baderum for 230 personer – et sæt til rent og et sæt til beskidt miljø samt tilhørende fitness- og behandlerlokaler m.m. Fra omklædnings- og fitnesslokalerne er der udkig til grønne lysgårde. Herudover rummer bygningen dobbelthøje værksted og vaskehal til renovationskøretøjerne.

 

Udvendigt

Udvendigt rummer projektet parkeringsfaciliteter med 22 kW AC og 50 kW DC ladestandere til 65 eldrevne skraldebiler og servicebiler. Det store behov for effekt til opladning har medført at der etableres 5 transformerstationer.

 

ARC affaldssortering, nye faciliteter

Bæredygtighed i byggeriet

Med den nye ladeinfrastruktur er grundlaget for en fremtid med fokus på bæredygtighed, hvor skraldebilerne i København skal køre på el, grundlagt. Denne infrastruktur giver mindre støj og ingen udledninger
til gavn for københavnerne.

Med projektet opføres et ambitiøst byggeri, hvor alt fra byggematerialer til den senere drift tilrettelægges så miljø- og ressourcemæssigt optimalt som muligt. Der er stor fokus på den sociale bæredygtighed ved  at opføre et lyst, afstressende og grønt byggeri, der udføres med certificerede materialer, så indeklimaet og arbejdsmiljøet bidrager til at forøge medarbejdertrivselen for ARC’s ansatte.

I udviklingen af projektet er der arbejdet med en strategi, hvor cirkulær økonomi og andre miljøvenlige tiltag er synlige og kan aflæses 1:1. Dette er blandt andet gjort ved at indarbejde beton med 30%  genanvendt materiale, gambioner med recirkuleret affald, der fungerer som insekthotel og træfacader, som udføres i genanvendt træ. Derudover har vi integreret grønne tage, intensive plantekummer og tre terrasser, der bidrager med optagelse af regnvand og samtidig skaber beskyttede og afstressende opholdsarealer for de ansatte.

Der arbejdes med DGNB-certificering af projektet med et mål om en guldcertificering.

ARC affaldssortering, nye faciliteter
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image