Rådgivende ingeniørfirma

Bellahøjhusene, København

I OJ Rådgivende Ingeniører bidrager vi med ingeniørfaglig rådgivning til renovering og ombygning af 282 lejligheder i 7 af de ikoniske højhuse på Bellahøj i Brønshøj.

Desuden renoveres den underjordiske parkeringskælder.

Bellahøjhusene, Brønshøj, OJ Rådgivende Ingeniører, renovering
Ydelser

 

For Boligforeningen AAB’s Afd. 40 Bellahøj har vi projekteret renoveringen af AAB’s syv 10-etagers blokke med i alt 282 almene boliger og 10 erhvervslejemål. Renoveringen gennemføres under støtte af Landsbyggefonden og er det første af de fire boligselskabers storstilede renovering af den samlede bevaringsværdige bebyggelse, som står til fredning efter renoveringen.

OJ Rådgivende Ingeniører bidrager med løsning af alle ingeniørdiscipliner herunder også løsning af facadernes konstruktive- og energimæssige ændringer, hultagninger i dækkonstruktioner, betonrenovering samt projektering af ventilations-, VVS- og el-anlæg. Projekteringen er afsluttet og udførelsen pågår.

Foto: Egne billeder

Bygherre:

Boligforeningen AAB

Arkitekt:

Mangor & Nagel A/S

Rådgivningsform

Totalrådgivning, underrådgivning

Størrelse:

25.000 m²

Udført:

2015-2027

Kompleks renovering

Der er tale om en kompleks renoveringssag af blandt andet klimaskærm, badeværelser, installationer og indeklima i nogle af Danmarks første højhuse.

Projektet tager afsæt i en helhedsplan for hele Bellahøjbebyggelsen, suppleret med afdelingens egne ønsker om genopretning af de bevaringsværdige boligblokke.
Facadebeklædning, vinduer og altaner renoveres efter oplæg i den fælles helhedsplans intention om energirenovering under bevarelse af det særegne bygningsudtryk for Bellahøjhusene.
I lejlighederne nedbrydes de oprindelige badeværelser, og der etableres nye moderne badeværelser med “vaskesøjle”. For at sikre indeklimaet i lejlighederne etableres der mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding i alle boligenhederne.

Også bebyggelsens parkeringskælder med plads til 60 biler renoveres og her udføres bl.a. betonrenovering af dæk og vægge og udskiftning af installationer.

 

Banebrydende facaderenovering

Den oprindelige klimaskærm, der består af betonfliser opsat i lecabeton, fjernes ind til den glidestøbte bagmur og en ny højisoleret klimaskærm ophænges på selvstændigt bæresystem med nye facadefliser. Betonfliser og lecabeton separeres fra den glidestøbte bagmur ved nedrivning i hele facadens højde op til 25 meter. Nedrivning foretages under hensyn til bygningernes fortsatte konstruktive integritet og statiske funktion.

 

Bellahøjhusene, Brønshøj, OJ Rådgivende Ingeniører, renovering

Nutidig ventilation i en bygning fra 1950'erne

Et stort element i opgaveløsningen har været et demonstrationsprojektet i forhold til etablering af nutidig ventilation i bygningerne fra 1950’erne.
Ventilationsløsningen er udformet som et VAV-styret decentralt anlæg med afkast igennem eksisterende aftrækskanaler. Hver lejlighed er blevet udstyret med et ventilationsanlæg med indbygget emhætte  monteret i køkkenet over komfuret med afkast af gammel luft op igennem lejlighedernes eksisterende naturlige ventilationskanaler. Anlægget er udstyret med fugtsensor, der får anlægget til at udskifte luften hurtigere ved behov og kunne holde tryktabet lavt, når der ikke er behov.
For at kunne anvende de eksisterende kanaler er de indvendigt behandlet med et brandhæmmende middel, der samtidigt tætner kanalen og gør indersiden glattere for at gøre tryktabet mindre.

Bellahøjhusene, Brønshøj, OJ Rådgivende Ingeniører, renovering
Kontakt
Carsten Sørensen, partner, OJ Rådgivende Ingeniører

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

OJ Rådgivende Ingeniører Roskilde