Rådgivende ingeniørfirma

Birkehøj Plejecenter, Taastrup

Opførsel af 30 almene plejeboliger, fællesområder og servicearealer.

OJ Rådgivende Ingeniører, Birkehøj Plejecenter, Reference Plejeboliger, Almene boliger
Ydelser

 

For Høje Taastrup Kommune har OJ Rådgivende Ingeniører projekteret opførelsen af 30 almene plejeboliger til både somatiske og demensramte borgere som udvidelse til det eksisterende Birkehøj Plejecenter. Udover de almene plejeboliger består  projektet desuden af nye servicearealer, udearealer og fællesskabende kvaliteter – blandt andet i form af et frodigt orangeri og et nyt attraktivt gårdrum. Udvidelsen skal sammen med de eksisterende faciliteter tilgodese plejecenterets samlede behov, så der dermed skabes et tidssvarende og fremtidsorienteret plejecenter.

Totalentreprenør er Dansk Boligbyg A/S.

Visualiseringer: RUM A/S

Bygherre:

Høje-Taastrup Kommune

Arkitekt:

RUM A/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

2.500 m²

Udført:

2021-2024

Harmonisk tilbygning til eksisterende faciliteter

Det eksisterende Birkehøj Plejecenter fra 2014 er opført i en U-form og består af to boligafdelinger med 60 boliger og en mellemliggende fløj med café, administration, træningslokale, fordybelsesrum og  sygeplejeklinik. De tre eksisterende afdelinger vender ud mod et fælles haveanlæg og tilbygningen gør nu, at U-formen videreføres til en E-form med en integreret boligafdeling parallelt med de nuværende  afdelinger, en mellemliggende forbindelsesbygning og et nyt beskyttet gårdrum.

Tilgængelighed er højt prioritet i form af brede gange med mulighed for ophold og niveaufri adgang til de mange terrasser samt stor frihøjde i fællesrummene.

Med fokus på driftsmæssig holdbarhed er valgt robuste og kendte materialer med minimal vedligeholdelse, blandt andet og træbeklædning i thermowood.

 

OJ Rådgivende Ingeniører, Birkehøj Plejecenter, Reference Plejeboliger, Almene boliger

Miljø, rum og materialer

Ved hjælpe af indretningen og materialesammensætningen er der skabt et hjemligt og imødekommende byggeri med overskuelige rumforløb, der sikrer effektive og rationelle arbejdsprocesser og god  kommunikation imellem beboere, personale og pårørende. Og der er fokus på at skabe optimale miljøer for demente med behov for tryghed og stabilitet. Kontinuerlige gangforløb ude og inde med gode dagslysforhold og lange kig sikrer, at beboerne ikke går i stå eller skal træffe valg, og  de overskuelige rumforløb fremstår genkendelige via indretning, farvevalg og materialer.

De nye boliger indrettes som torums singleboliger med køkken, spisestue og opholdsrum. I forlængelse af boenhedens køkkenet placeres spisestuen, der har en hyggelig og indbydende atmosfære. Overfor placeres boenhedens opholdsrum, der indrettes med blødere møbler i et hjemligt miljø.

 

Orangeri

Den nye bygning tilføjer kvaliteter og fællesskabende elementer blandt andet i form af et nyt attraktivt gårdrum og et stort orangeri. Orangeriet er plejecenterets nye grønne oase, hvor beboere, pårørende og personale kan mødes og orangeriet fungerer samtidigt som en klimaskærm, der er isoleret for blæst og kulde i vinterperioden, og i sommerperioden kan man  åbne op imod gårdrummet.

OJ Rådgivende Ingeniører, Birkehøj Plejecenter, Reference Plejeboliger, Almene boliger

Anlægsarbejde og bærende konstruktioner

Bygningen er funderet på en kompliceret jordbund med højt beliggende grundvand og er løst i form af stribefundamenter på sandpudefundering. Regnvand er håndteret hovedsageligt på egen grund i nedgravede forsinkelsesbassiner.

I det nye gårdrum anlægges grønne plantebede, oplevelsesrige ruter, private terrasser og en stor fælles terrasse. I gårdrummets centrale torv etableres legeredskaber, bordtennisbord og petanquebane. Der anlægges en oplevelsesrig sti rundt om centeret, nye pladser, en terrasse, en pavillon og en køkkenhave.

Råhuskonstruktionen er udformet simpelt og bygbart i standard præfabrikerede elementer og udseendemæssigt, så det passer til de eksisterende bygninger.

 

 

OJ Rådgivende Ingeniører, Birkehøj Plejecenter, Reference Plejeboliger, Almene boliger

Tekniske installationer og indeklima

Tekniske installationer er generelt udført med fokus på gode pladsforhold og tilgængelighed. Alle inspektions- og servicekrævende installationer er tilgængelige for inspektion, vedligeholdelse og udskiftning for
driftspersonalet.

Faktorer som operativ temperatur, luftkvalitet, støj/akustik, belysning/ dagslys og trækgener har været de dominerende i projekteringen af indeklimaet. Derfor har man arbejdet med det gode indeklima gennem en  iterativ proces, hvor hver parameter er undersøgt individuelt og i sammenhæng med de øvrige parametre, indtil alle parametre er optimeret og det gode indeklima sikret.

Elprojektet omfatter hovedledninger, tavler, kraftinstallationer, lysinstallationer, belysningsarmaturer og lyskilder, terrænbelysningsanlæg, dørtelefoner, kaldeanlæg, antenne, ADB-netværk, brandtekniske installationer, ADK, Solcelleanlæg samt CTS-anlæg, som er tilkoblet følgende anlæg:

  • Afløbsanlæg, herunder drænpumper og spildevandspumper.
  • Brugsvandsanlæg, herunder anlæg til varmtvandsproduktion, produktion af blødt vand og vandforsyning til opsamlingstank for vaskeri.
  • Varmeanlæg, herunder varmeveksler- og opvarmningsanlæg samt varmeforsyning til ventilationsanlæg.
  • Ventilationsanlæg, herunder udsugningsanlæg.
  • Brandsikringsanlæg.
  • Solafskærmningsanlæg.
Birkehoej-Plejecenter_RUM_text-image-3
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Boulevarden,-Vejle,-550×700