Rådgivende ingeniørfirma

Daginstitution Bøgelunden, Blovstrød

Projektering, projektopfølgning og fagtilsyn med alle ingeniørydelser til ny daginstitution i 2 etager.

Bøgelunden, Blovstrød, Daginstitution, OJ Rådgivende Ingeniører
Ydelser

 

Projektet omhandler en opførelse af en ny DGNB platin-certificeret daginstitution i to etager med plads til 150 vuggestue- og børnehavebørn fra 1-6 år.

Der har været et tæt samarbejde mellem brugere og projektteam, for at sikre, at bygningen kan ændre anvendelse – for eksempel i forhold til ændringer i antallet af de mindste aldersgrupper i forhold til børn i indskolingsalderen. Det har mundet ud i, at daginstitutionen blev opført som en fleksibel bygning, hvor nogle af de indvendige vægge kan nedtages eller flyttes.

Billeder: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Bang Nielsen A/S.

Bygherre:

Allerød Kommune

Arkitekt:

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

1.750 m²

Udført:

2019-2021

Indretning af institutionen

Husets to etager placerer børnene i fire store hjemmegrupper samt en mindre enhed med særlige muligheder. Hver børnegruppe har sin egen stue, hvilket giver pædagogerne et større overblik, og omgivelserne
bliver mere overskuelige for børn og forældre.

Bygningen indeholder personalefaciliteter og produktionskøkken med kapacitet til 200 personer. Derudover er der etableret fælles udearealer, skure og cykelparkering. Terrænet udenfor blev omdannet til en kæmpe grøn legerampe med adgang til udeområdet fra både stueplan og første sal. Der er anvendt materialer med grøn profil og stort fokus på bæredygtige materialer.

Bøgelunden, Blovstrød, Daginstitution, OJ Rådgivende Ingeniører

Solceller og LAR

Byggeriet er udført efter energiramme BR 2015 med stort fokus på energi- og miljømæssige tiltag. Der er etableret solcelleanlæg på taget. Der er anvendt ekstra isolering af bygningsdele, ekstra gode vinduer, samt solceller for at opnå status som lavenergibyggeri.

Solcelleanlægget er etableret med en synlig monitorering af produceret energi i forskellige intervaller, således at de passive energikilder og potentialet heri kan  indgå i det pædagogiske arbejde for de lidt større børn.

Der er etableret lokal nedsivning af regnvand (LAR) ved brug af faskiner og/eller åbne sive-grøfter med en størrelse tilpasset jordens nedsivnings-evne. Faskiner/sivegrøfter er udlagt for en 5-års hændelse med en klimafaktor på 1,2. – hvilket vil sige, at de er fremtidssikret. De åbne sivegrøfter er indarbejdet i landskabet således, at vand kan indgå som et element i det pædagogiske arbejde.

Bøgelunden, Blovstrød, Daginstitution, OJ Rådgivende Ingeniører

Energi

Varme, VVB og ventilation mv. styres af et CTS-anlæg. Opvarmningen i kontorer, depoter og køkken og lignende er udført ved radiatorer/ konvektorer, mens opvarmningen i gruppe- og puslerum samt  fællesområder med børn er udført som gulvvarme. Sanitet og blandingsbatterier leveres i vandbesparende udgaver. Blandingsbatterierne er endvidere udstyret med berøringsfri anti-skoldningssikring.

Energiforbruget til ventilationen holdes nede ved at det er udført behovsstyret dvs. at de enkelte rum kun ventileres med den nødvendige luftmængde i forhold til det aktuelle antal personer eller varmebelastning. Er alle børn og voksne ude reduceres ventilationen til et minimum. Ventilationsaggregaterne er leveret i udgave med høj genvindingsgrad og lav SEL-værdi, så behovet for restopvarmning
er minimal.

 

Commissioning

For at sikre en optimal proces omkring projektering, koordinering, indkøring og aflevering af de tekniske anlæg, er commissioning benyttet i dette byggeprojekt. Commissioning er en kvalitetsstyringsproces,  der systematisk fokuserer på driften af de tekniske installationer vha. verificering, test og dokumentation i henhold til at overholde gældende regler.

Bøgelunden, Blovstrød, Daginstitution, OJ Rådgivende Ingeniører
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus