Rådgivende ingeniørfirma

Børneinstitution, Blovstrød

Ny institution som opføres som en del af en helhedsplan for Blovstrøds børne-, unge- og fritidsliv.

Institution, Reference, Oluf Jørgensen A/S

 

Her har vi levereret ingeniørfaglig rådgivning til opførelse af en komplet daginstitution, som kombinerer vuggestue og børnehave med otte grupper til 160 børn samt legestue til dagpleje. Der er desuden anlagt tilhørende udearea­ler og kobling til eksisterende udearealer tilhørende eksisterende institution og skole.

Opgaven omfatter blandt andet bygninger, fælles faciliteter, produktionskøkken, servicearealer, haveanlæg samt udearealer med jordregulering, belægning, græs, lege­plads, stier, beplantning, hegn, skure, affaldsområde, belysning, tilkørselsforhold, adgangsforhold, områder til cykler, barnev­ogne, krybber m.v. samt selvsagt alle forsyninger hertil.

Bygherre:

Allerød Kommune

Arkitekt:

Rubow Arkitekter og VEGA Landskab ApS.

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

1.700 m²

Udført:

2017-2019

Konstruktioner

Bygningen opføres i to etager som stålkonstruktion med facader af trækassetter. Den er udformet til at skabe størst mulig trivsel for såvel børn som ansatte og indeklima har derfor været en vigtig pa­rameter i både projekterings-og udførelsesfasen.

Der er gen­nemført indeklimasimuleringer i alle gruppe- og fællesrum suppleret med dagslysberegninger. Placering af udvendige kry­berum ud for grupperum medvirker til passiv solafskærmning. Bygningen opfylder Energiklasse 2015.

Regnvand føres til faskine på egen grund via regnbede som en integreret del af legepladsens indretning.

 

Institution, Reference, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image