Rådgivende ingeniørfirma

Byggemodning af GASA grunden

I Tilst ved Aarhus har Oluf Jørgensen A/S planlagt og projekteret byggemodning og veje for et areal på 95.000 m².

Anlægsarbejde: Byggemodning-af-Gasa-grunden-Oluf Jørgensen AS
Ydelser

Rådgivningsydelser

  • Anlægsarbejde
  • Byggeledelse
  • Byggemodning
  • Etablering af veje
  • Fagtilsyn
  • Lysregulering

Byggemodningen er sket på blomsterkoncernen GASA’s tidligere faciliteter i Aarhus-bydelen Tilsts erhvervskvarter. Her blev rammerne for at omdanne det tidligere erhvervsområde til et
levende og blandet byområde skat. Der var i lokalplanen for området givet mulighed for, at der kan opføres i alt 69.100 m² bebyggelse fordelt på kontorerhverv, dagligvarebutik og ca. 600 boliger samt ca. 26.300 m² opholdsareal inden for området.

Bygherre:

Byggemodningsselskabet Havkærvej

Arkitekt:

Arkitema Architects og Aarstiderne Arkitekter

Entrepriseform:

Totalentreprise

Størrelse:

95.000 m²

Udført:

2017-18

Anlægsarbejde, byggemodning og projektering af ny vejforbindelse

Ny vejforbindelse

Udover byggemodningen af det nye erhvervs- og boligområde er der desuden projekteret en ny vejforbindelse til Viborgvej, der sikrer, at den i forvejen stærkt befærdede Havkærvej ikke belastes yderligere. Viborgvej er en af Aarhus’ mest befærdede veje mod regionen Midtjylland.

Oluf Jørgensen A/S har for byggemodningsselskabet udarbejdet udbudsgrundlag i form af beskrivelse og tegningsmateriale for boligveje, stamveje samt tilslutningspunkter med henholdsvis lysregulering og T- kryds med helleanlæg.

Byggemodning-af-Gasa-grunden-text-image
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Giv dit næste byggeprojekt den bedste start

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at føre din byggeversion ud i livet. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Æbeløen,-Aarhus