Rådgivende ingeniørfirma

Bygningsstyrelsen

Rammeaftale med bygningsstyrelsen omkring bygherrerådgivning i forbindelse med flere af Bygningsstyrelsens bygninger.

Augustenborg, Bygningsstyrelsen, Rammeaftale

Bygherrerådgivning, herunder

 • Brugerproces
 • Forundersøgelser
 • Varetagelse af tekniske fagområder
 • Byggesagsbeskrivelse og lokalplan
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Performancetest / Commissioning
 • Bygherretilsyn

 

Vi har i samarbejde med Sloth Møller A/S - en del af Oluf Jørgensen Group fra 2014 til foreløbig 2022 været ingeniørrådgiver i en rammeaftale omkring bygherrerådgivning i forbindelse med flere af Bygningsstyrelsens bygninger, via en fælles rammeaftale med Arkitema.

Aftalen har omfattet bygherrerådgivning i forbindelse med både nybyggerier og eksisterende byggerier, herunder blandt andet primært på universitets- og kontorbyggerier samt omdannelse af styrelsesbyggerier i forbindelse med udflytning af styrelser.

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Arkitekt:

Arkitema Architects

Rådgivningsform

Bygherrerådgivning

Størrelse:

+50.000 m²

Udført:

2014-2022

Projekter fra rammeaftalen

Rammeaftalen indeholder flere forskellige projekter, heraf kan nævnes:

Universitetsbyggerierne har blandt andet omfattet:

 • Nybyggeri: SDU OU44 + SDU Esbjerg
 • Ombygning: SDU AULA + AU HEALTH

Udflytning af statslige arbejdspladser:

 • Fiskeristyrelsen, ombygning af det fredede Augustenborg Slot
 • Energistyrelsen, renovering og ombygning, Esbjerg
 • Styrelsen for Patientsikkerhed

Alle nævnte projekter er udført og flere realiseret samtidigt.

For alle projekter har der været tale om teknisk tunge projekter med etablering af moderne tekniske installationer. Specielt Universitetsbyggerierne er teknisk tunge med mange laboratoriefaciliteter.

Skou bygningen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Skou bygningen, rammeaftale, bygherrerådgivning

Udbudsmateriale, byggesagsbeskrivelser og performancetest

Vores ydelser har indbefattet ingeniørteknisk input til udbudsmaterialer og udbud i totalentreprise. Hovedopgaverne er udarbejdelse af byggeprogrammer og byggesagsbeskrivelser med inddragelse af bæredygtighed, herudover udarbejdelse af forundersøgelser, screeninger og sparring med teknisk personale. Hertil kommer en lang række delopgaver, som for eksempel udbud af solcelleprojekter, 1 - og 5 års gennemgange m.v.
I processen omkring SDU—ODENSE OU 44, har vi sammen med Bygningsstyrelsen udviklet redskaber til at sikre at tekniske installationer er fuldt funktionsdygtige ved aflevering. Redskaberne skulle desuden kunne verificere energiforbruget i en bygning efter aflevering - performancetest/ commissioning. Redskaberne anvendes efterfølgende på adskillige af Bygningsstyrelsens egne bygninger med stor succes og således har en af de tilstødende delydelser været gennemførelse af performancetest på blandt andet AAU SUND.

Augustenborg Slot

Bygningsstyrelsen,-Augustenborg,-text-image
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Rørfabrikken, Horsens, Oluf Jørgensen