Rådgivende ingeniørfirma

CPH Highline

Kontorhuset CPH Highline er inspireret af New Yorks populære High Line. Der arbejdes mod en DGNB-Guld certificering af dette projekt.

CPH Highline, bæredygtigt byggeri, Oluf Jørgensen A/S, kontor, erhverv

 

CPH Highline er et kontorhus, som er inspireret af New Yorks populære High Line. Her udnyttes tagfladen til at skabe en grøn sti, der binder de forskellige terrasser og uderum sammen i forskellige niveauer.

Kontorhuset på 15.500 m² med 5.500 m² parkeringskælder tårner mod himlen i op til 32 m/8 etager og er planlagt til at rumme 1.100 arbejdspladser fordelt over flere lejemål. Udover kontorfaciliteterne indeholder bygningen desuden yoga-studie, kantine med produktionskøkken, konference- og mødefaciliteter, lobbys med café og lounges, samt almindelige velværdsfaciliteter og teknik.

Bygherre:

Skanska

Arkitekt:

Holscher Nordberg A/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning i totalentreprise

Størrelse:

21.000 m²

Udført:

2017-2021

Det holistiske bæredygtighedsperspektiv

CPH Highline er projekteret ud fra et holistisk bæredygtighedsperspektiv, som har været styrende for processen helt fra de første skitser til selve ibrugtagelsen. Særligt sociale bæredygtighedsaspekter har været i fokus for at sikre indeklima af høj kvalitet, samt omgivelser der via dagslys og udsyn inviterer til fordybelse og sætter brugernes behov i centrum.

Udførelsesprocessen har båret præg af social ansvarlighed i form af ressourcebesparelser samt hensyntagen til omgivelserne og de håndværkere, der har ført projektet fra papiret ud i virkeligheden.

Byggeriet opføres efter energikrav til Bygningsklasse 2020 gældende for Bygningsreglement 2015, og DGNB certificeres til en GULD plakette efter manualen for Kontorbygninger v2016.

Byggeriet DGNB-certificeres til GULD.

CPH Highline, bæredygtigt byggeri, Oluf Jørgensen A/S, kontor, erhverv

Kælder og indeklima

Byggeriet ligger kun 20 meter fra kajkanten til Københavns Havn og kælderen, der indeholder parkeringspladser, depoter, teknikrum og baderum, ligger under vandspejl og derfor er konstrueret vandtæt.  Bundpladen er sikret mod opdrift ved forankring, blandt andet ved pælefundering.

Et af de helt store elementer i projektet har været sikring af overholdelse af et godt optisk, termisk, atmosfærisk og akustisk  indeklima. Dette er sket ved at have haft ekstra fokus på områder i bygningen hvor der er udført simuleringer af ovenstående.

CPH Highline, bæredygtigt byggeri, Oluf Jørgensen A/S, kontor, erhverv

Ansvarlige materialer

Materialerne til CPH Highline er valgt ud fra et krav om ansvarlig ressourceindvinding og et miljømæssigt perspektiv, hvor byggeriets belastningsprofil har stillet krav til leverandørerne. Dette tilsammen med projektets høje indretningsmæssige fleksibilitet gør CPH Highline til et kontorbyggeri, som med sin robusthed ikke alene kan tilpasses til fremtidige behov, men også favner funktionalitet og menneskeligt velvære.

CPH higline, projektering, rådgivning, bæredygtighed i byggeriet
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Vil du høre mere om mulighederne for at bygge bæredygtigt?

Det er ofte en god forretning at tænke grønt og bæredygtigt fra et projekts begyndelse - kontakt os gerne for at høre mere.

Rørfabrikken, Horsens, Oluf Jørgensen