Rådgivende ingeniørfirma

Daginstitution i Københavns gamle fredede vandværk

Projektering af transformation og ombygning af fredede industri- og administrationsbygninger i gammelt vandværk

Renovering, ombygning, Kbh. vandværk, Oluf Jørgensen A/S

Ombygning og renovering

 

I Københavns indre by har vi projekteret transformationen og ombygning af de fredede industri- og administrationsbygninger, der tidligere husede byens gamle vandværk. Området med det kulturhistoriske miljø består nu af en børneby med 400 vuggestue- og børnehavebørn.

Projektet her omfatter ombygning og renovering af fem eksisterende bygninger samt opførelse af en ny i samme arkitektur som de omliggende fredede bygninger.

Bygherre:

Københavns Kommune

Arkitekt:

Mangor & Nagel A/S

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Størrelse:

5.300 m²

Udført:

2012-2015

Projektering

Projekteringen og udførelsen er sket i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, specielt hvad angår konstruktioner og ventilation, hvor styrelsen har været en aktiv del i udformningen af løsningerne. Forud for projekteringen af institutionerne, gennemgik Oluf Jørgensen A/S bygningerne for udarbejdelse af en omfattende tilstandsrapport af klimaskærmene.

På grunden etableredes forud for renoveringen en midlertidig institution i pavilloner, som var i drift under arbejdets udførelse.

Renovering, ombygning, Kbh. vandværk, Oluf Jørgensen A/S

Ny central teknik- og varmecentral

En stor del af opgaven bestod i etablering af ny central teknik- og varmecentral samt komplet ny installation for varme og brugsvand i de fredede bygninger.
Teknik- og varmecentralen blev etableret og fremtidssikret med levering af såvel damp- som vandbåren fjernvarme, da forsyningsselskabet på tidspunktet for etablering af teknik/varmecentralen kun leverede
damp i området i få år efter. Da teknik- og varmecentralen ligeledes forsyner det med centerbygningen sammenbyggede Pumpehuset har centralens drift været opretholdt i udførelsen.
De decentrale varme- og brugsvandsinstallationerne i de fem fredede bygninger blev udskiftet med komplet ny installation forsynet fra teknik og varmecentralen.

Text-image-2
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Tag kontakt til os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bidrage til høj kvalitet i dit byggeprojekt – fra ende til anden.

Rørfabrikken, Horsens, Oluf Jørgensen