Rådgivende ingeniørfirma

Daginstitution Tilst, Aarhus

Statiker certificering, projektering, projektopfølgning og fagtilsyn med alle ingeniørydelser til ny daginstitution.

OJ Rådgivende Ingeniører, Daginstitution Tilst, Aarhus
Ydelser

 

For Aarhus Kommune har vi projekteret opførelsen af ny ca. 1.000 m² daginstitution ved Tilst Skole. Placeringen ved skolen giver gode muligheder for, at skabe et sammenhængende børnemiljø for børn i alderen 0-18 år, med særlig vægtning på sammenhæng mellem dagtilbud og indskoling. Nærheden og den direkte tilknytning til skolen, kan medvirke til at skabe en tryg og glidende overgang fra børnehave til skole, idet børnene fortsætter på samme matrikel, blot i andre lokaler.

Bygherre:

Aarhus Kommune

Arkitekt:

Pluskontoret Arkitekter A/S

Rådgivningsform

Totalrådgivning, underrådgivning

Størrelse:

1.000 m²

Udført:

2020-2023

Vuggestue og børnehave

Den nye institution disponeres til seks børnegrupper, fordelt på to vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper svarende til ca. 114 børn. Derudover etableres faciliteter til ca. 30 medarbejdere. Begge  vuggestuegrupper disponeres med plads og mulighed for senere konvertering til børnehavegruppe. Institutionen opføres på samme placering som den tidligere pedelbolig på ca. 160 m². Boligen, garage,  belægninger, enkelte ældre træer nedbrydes og bortskaffes i fuldt omfang mens et stort antal eksisterende træer bibeholdes.

Byggeriet er placeret på en skrånende grund, så der i udearealerne er et stort sammenhængende og terrænmæssigt udfordrende udeareal, som er disponeret således, at der nærmest bygningerne er  etableret plads til nærleg med mere stille aktivitet, og gradvist som man bevæget sig væk fra bygningerne bliver aktiviteterne “vildere” og landskabet mere naturpræget.

 

 

OJ Rådgivende Ingeniører, Daginstitution Tilst, Aarhus

Forskudte plan

Det nye byggeri opføres i tre forskudte niveauer fordelt i et parterreniveau, stueplansniveau og 1. sals niveau. Bygningens form tegnes af to tagflader, som forskydes på midten og begge udføres med tagpapbelægning og 2.5° ensidig taghældning.
Hovedindgangen til institutionen placeres centralt i bygningen med trappeadgang fra Tilst Skolevej. Derudover etableres der niveaufri adgangsvej til parterreniveau og stueplans niveau direkte fra Tilst Skolevej. Indvendigt etableres en lukket kabinelift, som betjener bygningens tre forskudte niveauer.

Den udvendige adgangsvej ind i bygningen på 1. sal udføres som en altangang i beton båret på stålsøjler, og værn udføres som lodrette trælameller monteret på stål rammer.
Bygningen udføres i betonelementer med let facadeopbygning beklædt med træbeklædning i varierende dimensioner samt varmebehandlet træbeklædning på facader ved værksted og krybbe-rum.

OJ Rådgivende Ingeniører, Daginstitution Tilst, Aarhus
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus