Rådgivende ingeniørfirma

Den Gamle By, Aarhus

Vi bidrager med al ingeniørfaglig rådgivning til opførelse af den nye hovedindgang, herunder også geotekniske undersøgelser.

Hovedindgangen blev indviet i April 2023.

Den Gamle By, Aarhus, ny hovedindgang, projekteringsledelse, OJ Rådgivende Ingeniører
Ydelser

 

Den Gamle By ønskede at blive en mere integreret del af kulturstrøget, der går fra Musikhuset og Aros over Godsbanen til Væksthusene i Botanisk Have – så derfor skulle der etableres en ny hovedindgang.
Samtidig skal den ny hovedindgang imødekomme det stigende besøgstal med bedre adgang for personer med handicap samt nærhed til parkering og næste etape af letbanen, som kommer til at krydse byrummet foran hovedindgangen.

Vi varetog alle ingeniørydelser i forbindelse med projektering, udbud, opfølgning og tilsyn på byggepladsen samt generel byggeledelse.

Visualiseringer: CUBO

 

Bygherre:

Den Gamle By

Arkitekt:

CUBO

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

1.300 m²

Udført:

2019-2023

Multifunktionel bygning

De skrånende terrænforhold giver en spændende mulighed for at skabe adgang fra den ny hovedindgang til kommende udstillinger i de dybe kældre, som museet har etableret gennem de seneste år.
Den ny hovedindgang skal således opfylde flere funktioner, og når man dertil lægger placeringen i det skrånende og fugtige parkområde med bevaringsinteresser, er der tale om en ganske udfordrende opgave, hvor der både skal tages specielle hensyn ude og inde.

 

Den Gamle By, Aarhus, ny hovedindgang, projekteringsledelse, OJ Rådgivende Ingeniører

Indretning

Der er blevet opført en tre-etagers bygning forbundet med flere elevatorer og trapper. Bygningens stueplan indeholder foyer, butik, billetsalg og reception samt udstillingsfaciliteter. Herunder er der to kælderetager, der giver adgang til de dybe  kældre i det øvrige
1. sal indeholder kontorer og mødelokaler mens 2. sal er en tekniketage.

Den Gamle By, Aarhus, ny hovedindgang, projekteringsledelse, OJ Rådgivende Ingeniører

Markant trækonstruktion

Projektet er baseret på idéen om at skabe tilknytning til Den Gamle Bys håndværkstradition gennem en markant trækonstruktion i et selvstændigt formsprog.

Den overordnede tanke med konstruktionen kan beskrives som ”Skrinet og Paraplyen”, hvor klimaskærmen bliver transparent med glaspartier og lette stålkonstruktioner på en base i tegl, mens den indre bærende kerne udføres i varme  trækonstruktioner. Her udføres dæk- og vægelementer i CLT-krydslaminerede træelementer. Trækonstruktionen danner centrum og tagkonstruktion i et tre etager højt ”glasskrin”, som rejser sig i niveau med museumsområdet og tillader publikum at strømme frit rundt om trækernen med billetsalg, butik og de øvrige funktioner.

 

Den Gamle By, Aarhus, ny hovedindgang, projekteringsledelse, OJ Rådgivende Ingeniører
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus