Rådgivende ingeniørfirma

Engbakken, Frederiksberg

Ungdomsboliger, butik og erhverv herunder en Falck Station

Engbakken, Lidl butik, Falck Station, Oluf Jørgensen
Introduktion

Anlægsarbejde, brandrådgivning, fagtilsyn mm.

I Københavns indre by og på en af Frederiksbergs mest travle gader – Nordre Fasanvej – har Oluf Jørgensen  A/S projekteret opførelsen af et otte etages kombineret bolig-, butiks- og erhvervskompleks.

Byggeriet opføres som traditionelt betonelementbyggeri med bærende tværvægge i beton med huldæk som etageadskillelser. Facader og gavle etableres som betonsandwichelementer.

Bygherre:

fsb, Lidl og Falck

Arkitekt:

Arkitema Architects

Entrepriseform:

Totalentreprise

Størrelse:

7.300 m²

Udført:

2014-17

Almene boliger, erhverv og fælles tagterrasser

Byggeriet rummer 124 almene ungdomsboliger til boligselskabet fsb i etagerne samt en Lidl-butik og Falck-station i stueetagen, med tilhørende velfærdsfaciliteter på 1. sal.
I tilknytning til ungdomsboligerne udføres fællesrum og vaskerifaciliteter på 1. sal, fællesrum og studierum på etagerne samt fælles tagterrasser henholdsvis på 1., 5., 6. og 7. sal.

Almene boliger, Lidl butik og Falck station i ét byggeri

Engbakken, Lidl butik, Falck Station, Oluf Jørgensen

Energikrav og LAR-løsninger til afledning af tag- og overfladevand

Byggeriet opføres i henhold til energikravene i BR15. For at overholde energirammen er der blandt andet indarbejdet ventilationsanlæg med stor effektivitet, vinduer og isolering med lave U-værdier samt solceller
på tag.

På grund af de strenge krav i Frederiksberg Kommunes klimatilpasnings- og skybrudsplaner har der været specielle krav i forhold til afledning af tag- og overfladevand. Der er således projekteret LAR-løsninger med blandt grønt tag, grønt bassin m.m.

Krav til afledning af tag- og overfladevand har medført forskellige LAR-løsninger.

Engbakken, Lidl butik, Falck Station, Oluf Jørgensen

Trafikstøj

Som nærmeste nabo til en af Københavns mest trafikerede veje, Bispeengbuen, en nerve i byens infrastruktur, har der været specielle udfordringer i forhold til lyd. Dette forhold er løst ved blandt andet at etablere lyddæmpende luftsluser mellem lejligheder og svalegang, ligesom bygningen beklædes med glas. Glasset er farvet så bygningen fremstår som en grøn glasbygning.

 

Bygningen er beklædt med lyddæmpende grønt glas på alle sider.

Engbakken, Lidl butik, Falck Station, Oluf Jørgensen
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Giv dit næste byggeprojekt den bedste start

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at føre din byggeversion ud i livet. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Contactperson – Retten i Roskilde – image