Horsens Vand

I 2010 blev Horsens Vand ændret fra et kommunalt vandværk til et aktieselskab ejet af kommunen. Da deres funktioner har været spredt på forskellige adresser, var grundidéen at samle Horsens Vands administrative og driftsorienterede funktioner ét sted.

Projektet omfatter etablering af nyt ”vandhus”, som opfylder ønsker og krav til moderne og funktionel indretning udført i robuste materialer. Huset danner rammen om en attraktiv og spændende arbejdsplads for forskellige faggrupper fra driftspersonalet til det administrative personale og byder samtidig godt imod kunder, samarbejdspartnere og besøgende som for eksempel skoleklasser.

Det nye vandhus er placeret i overgangen mellem rensningsanlægget og byen. Den interne logistik, primært mellem de rene og urene zoner, samt funktionaliteten i bygningen har været afgørende for udformningen af huset, hvor der er lagt vægt på at tilgodese et godt og fleksibelt arbejdsmiljø samt give nogle rumlige oplevelser.

Byggeriet opfylder krav til lavenergiklasse 2015, og overfladevand fra befæstede arealer ledes til et vandrensende sumpbed, hvor planter sørger for rensning af overfladevandet.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Bygherrerådgivning

Udbud af totalentreprisekonkurrence​

​BYGHERRE

Horsens Vand A/S

Ole Texel

76 26 87 00


OPFØRT

2012-13


STØRRELSE

​2.002 m²

ARKITEKT

KPF Arkitekter AS​​