Kalundborg Forsyning

Kalundborg Forsyning ønsker med dette projekt, at samle de nuværende to forsyninger samt administration på samme lokalitet, så der med de nye faciliteter fremstår én samlet forsyning. Denne udbygning af den ek­sisterende Kalundborg Forsyning på Dokhavnsvej indeholder ny administrationsbygning, garage- og værkstedshal samt udvidelse af eksisterende værkstedsbygning.

Administrationsbygningen skal fungere som arbejdsplads for ca. 35 per­soner og indeholder både kontor-, møde og kantinefaciliteter. Bygningens førstesal udkrager over hovedindgangen, hvormed der skabes et oplyst og overdækket ankomstareal.

Bygningen udføres som traditionelt betonelementbyggeri i 1-2 etager, og ligger i forbindelse med eksisterende bygning. Udover at opfylde energi-kravene BR2010 er bygningen optimeret, så lavenergiklasse 2015 kan opnås ved udførelse af 75m2 solceller.

Eksisterende værkstedsbygning udvides, hvor bygningens arkitektoniske udtryk med synlige betonkonstruktioner bibeholdes. Eksisterende porte genbruges i den nye facade.

Desuden opføres ny værksteds- og garagebygning, som udføres henhold­svis opvarmet og uopvarmet. Bygningen opføres som to sammenhæn­gende stålhaller, ved overgang mellem de to etableres omklædnings- og badefaciliteter.

Alle bygningerne udføres med pælefundering, hvorimellem der etableres fundamentsbjælker. Terrændæk udføres i huldæk.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

​Kalundborg Forsyning

Susanne Lüthgens

59 57 17 65

UDFØRT

​2013-14

STØRRELSE

​2.155m²

ARKITEKT

Kullegaard Arkitekter AS​​