Østjysk Våbenhandel i Hedensted

Oluf Jørgensen A/S opfører for Østjysk Våbenhandel i samarbejde med BASE Erhverv og Ginnerup arkitekter,  et nyt jagt- og våbencenter på knap 8.700 m² ved den østjyske motorvej E45. Centret er det største af sin art i Europa. 

Jagtcenterets 8.700 etagemeter indrettes i stueplan  med ca. 2.500 m² butiksareal, ca. 1.500 m² lager samt administration og våbenværksteder. På 1. sal indrettes der kontorer, konference- og velfærdsfaciliteter. I kælderen etableres der tre underjordiske skydebaner på 100 m hver, blandt andet til indskydning af rifler.

Domicilet for Østjysk Våbenhandel A/S i Hedensted tager arkitektonisk afsæt i synligheden fra motorvejen E45, et ønske om at skabe et langtidsholdbart klart arkitektonisk udtryk, og at få opført et funktionelt og materialemæssigt langtidsholdbart byggeri. Bygningen fremstår med klart og let genkendeligt formsprog, der hurtigt kan aflæses fra motorvejen. Intentionen er at bygningens arkitektur

bidrager positivt med at brande virksomheden Østjysk Våbenhandel A/S og de lejere der huses i bygningen.

Byggeriet er et traditionelt betonelement byggeri med store spændvidder, facader udføres i sorte/mørke sandwich betonelementer med lange vandrette vinduesbånd i kontorerne på 1. sal. Foyeren udføres med store glaspartier fra gulv til loft. Alle opholdsrum og butikslokaler i byggeriet styres indeklimaet af ventilationsanlæg med indbygget køling, der indreguleres særskilt for styring af indeklimaet i de enkelte rum.

Landskabet langs motorvejen og jordvolden mod nordvest facaden udformes som et let bølget landskab, der indeholder græs og lav beplantning. Fordybninger rummer regnvandsbassin for overfladevand. Landskabet mod E45 bearbejdede så det er i naturlig harmoni med omkransende landskab i området.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af el-installationer

Projektering af VVS-installationer

Tilsyn

​​

​BYGHERRE

Østjysk Våbenhandel

Jens Pedersen

75 89 00 00


UDFØRT

​2013-14

STØRRELSE

8.700 m²


ARKITEKT

​Ginnerup Arkitekter​