Rådgivende ingeniørfirma

Gentofte Sportspark

Visionen bag projektet er at skabe et centralt hjerte og rygrad, som blandt andet giver brugerne identitet og et stærkt tilhørsforhold samt skabe et sted, hvor udøverne af de mange forskellige sportsgrene mødes og danner fællesskab på tværs af idræt, alder og idrætsligt udviklingsniveau - med potentiale for, at der kommer nye til - fra begyndere til elite.

Gentofte-Sportspark_cover

 

For Gentofte Ejendomme har vi projekteret færdiggørelse og realisering af helhedsplanen for Gentofte Sportspark.

Denne fase 3 indeholder blandt andet ny centerbygning med hal-, trænings-, omklædnings-, VIP-, pressefaciliteter m.m., nyt fodboldstadion, faciliteter for skoleatletik, aktivitetsløjpe samt Gentofte Sportsparks kommende ”hjerte” indeholdende, café, samlingslokaler, administration m.m.

Bygherre:

Gentofte Kommune

Arkitekt:

Christensen & Co., NORD samt Kragh & Berglund Landskab

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

Terræn: 70.000 m² + 11.782 m² bebygget

Udført:

2013-2016

Optimale rammer for sportsaktiviter

Gentofte Sportspark som effektive, fleksible og robuste rammer om sportsaktiviteterne.

Arkitekturen er imødekommende og åbner sig imod besøgende, men lukker sig også om intens, koncentreret udøvelse af sport.
Projektet indeholder blandt andet følgende elementer:

 • Centerbygning: Næsten 100.000 m³ delvist nedgravet halbygning: spilleflader
  til 2 stk. 20x40 m håndbold / 6 tværgående spilleflader til volley
  og basketball, hvoraf en hal kan benyttes til opvisningskampe med plads
  til 1500 tilskuerpladser på faste og mobile tribuner. Herudover blandt
  andet springgrav/løsskumsgrav samt omklædnings- og baderum.
 • Udvendigt bygges tribune til fodbold sammen med hallen.
 • Skoleatletik: kuglestødsbane, højdespring, 80 samt 400 meter løb.
 • Boldbaner: 2 stk. 11 mandsbane i centrum af ny 400 meter løbebane
  samt i stadiondelen ved den nye hal på henholdsvis græs og kunststof.

Flot ny sportshal til indendørs aktiviteter.

Gentofte Sportspark, Rådgivning, Oluf Jørgensen A/S

Anlægsarbejde og kunstgræsbane

Kunstgræsbanen på stadion er sænket i forhold til det omkringliggende byggeri og fungerer således som skybrudssikring for bygninger, pladser og adgangsveje ved, at der kan ske opstuvning på banen som efterfølgende afdrænes med forsinkelse til LAR-anlæg.

Text-image-Gentofte-Sportspark
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Rørfabrikken, Horsens, Oluf Jørgensen