Rådgivende ingeniørfirma

Honnørkajen, Horsens

Spændende nyt boligområde på Nordhavnen i Horsens.

Projektet omhandler 148 boliger af varierende størrelse og type, hvilket gør boligerne attraktive for en bred målgruppe.

Hønnørkajen, Horsens, Rådgivende Ingeniører Oluf Jørgensen A/S, boligbyggeri, almene boliger, private boliger
Ydelser

 

På Nordhavnen i Horsens er vi med på et spændende projekt med at opføre et helt nyt boligområde, Honnørkajen. Projektet omhandler ca. 148 boliger, café og fælleshus samt parkeringskælder.

Projektet indpasses i området med respekt for byens sigtelinjer og med fokus på, at skabe nye attraktive byrum i forlængelse af den planlagte havnepromenade og et kommende havnebad.

Visualiseringer: Ginnerup Arkitekter

Bygherre:

Svanen Development A/S

Arkitekt:

Ginnerup Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Størrelse:

18.000

Udført:

2020-2024

Spændende byggeri med varierende boligtyper

De 2 karrébebyggelser opføres i 4-6 etager og er med hhv. 70 og 78 boliger. Der er indarbejdet forskellige boligtyper og- størrelser, der tiltaler forskellige målgrupper og dermed sikrer en diversitet i beboersammensætningen.

Her er tale om et projekt hvor der er kælet for detaljerne, med fx store indeliggende altaner, dublex lejligheder, optimale lysindfald, etc. hvilket gør bebyggelsen til et spændende og multifunktionelt byggeri, opført i høj kvalitet.

Konstruktionsmæssigt har opgaven været særligt spændende, da byggeriet er opført med parkeringskælder, som er udført på rammende betonpæle. Dette har givet en del udfordringer i  forhold til eksisterende ankerjern for havnespunsen.

 

Hønnørkajen, Horsens, Rådgivende Ingeniører Oluf Jørgensen A/S, boligbyggeri, almene boliger, private boliger

Fokus på naturligt lys

Bebyggelsen understøtter det gode liv via et målrettet fokus på at sikre lys og udsigt både inde og ude. Bygningerne orienteres således optimalt i forhold til sollys samtidigt med, at de indre gårdrum skaber hyggelige, grønne opholdsområder. Kombinationen af disse faktorer skaber ideelle forudsætninger for et aktivt udeliv for såvel beboere samt gæster.

Hønnørkajen, Horsens, Rådgivende Ingeniører Oluf Jørgensen A/S, boligbyggeri, almene boliger, private boliger
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus