Børnehuset Spodsbjerg

Ud- og ombygning af Børnehuset Spodsbjerg, hvor der er opført ca. 450 m² nybyg, ca. 75 m² ombygning og 90 m² udhuse, krybberum, cykelskur m.v. Daginstitutionen er udvidet med tre grupper og har dermed fået en sam­let kapacitet på 120 enheder, fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Bygningen opføres i Lavenergibyggeri 2015 jfr. BR10 og der etableres solceller for øget selvforsyning af el.

Der er installeret internetbaseret automatik til overvågning og styring af alle anlæg for opvarmning, varmt vand, køling og ventilation.

Alle hoved- og bimålere er med pulsgiver og forbundet via fjernaflæsningsenhed til Halsnæs Kommunes energistyringsprogram; MinEnergi.

Der er udført fuldt dækkende ABA-og ABDL-anlæg for nybygning inklu­siv krybberum og ombygget produktionskøkken.

Der er opsat automatisk indbrudsalarm med rumovervågning.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn​​

​BYGHERRE

​Halsnæs Kommune

Lene Baltzer

4778 4455

OPFØRT

​2010-12

STØRRELSE

​675 m²

ARKITEKT

Arkitekttegnestuen Virumgård A/S​​