daginstitution på vandværksgrunden

​Projektet her omfatter ombygning og renovering af fem eksisterende bygninger samt opførelse af ny i samme arkitektur som de omliggende fredede bygninger.

Ombygningen og renoveringen omfatter etablering af grupperum, fællesrum, puslerum, personalerum, produktionskøkken, toiletter, garderobe, liggehaller m.m. Endvidere renoveres udearealerne, hvoraf en del også er fredede.

Projekteringen og udførelsen er sket i tæt samarbejde med Kulturarvstyrelsen (KUAS), specielt hvad angår bærende konstruktioner og ventilation. Konstruktivt måtte en bevaringsværdig eksisterende stålgitterkonstruktion ikke inddækkes hvilket har nødvendiggjort etablering af brandventilation samt forstærkning af tagkonstruktionen. Alle bygningerne har fået nyt tag inklusiv opretning, hvor KUAS har godkendt fastgørelsen mellem opretningsspær og eksisterende spær. Mange af de indvendige bærende vægge er bindingsværksvægge, og alle indgreb og reetableringer er opført som bindingsværk.

Ventilationsmæssigt har der været forbud mod at foretage gennembrydning i facaderne, hvorfor indtag og afkast er ført under bygningerne og ud til skorstene i terræn. I flere bygninger har der endvidere været forbud mod at etablere synlige kanaler hvorfor disse er skjult over nedhængte lofter.

Forud for projekteringen af institutionerne, gennemgik Oluf Jørgensen A/S bygningerne for udarbejdelse af en omfattende tilstandsrapport af klimaskærmene.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Københavns Kommune

Karin Schou

2635 1284​

UDFØRT

​2011-13

STØRRELSE

5.300 m²

ARKITEKT

​Mangor & Nagel A/S​​