Superdaginstitution i Langeskov

Superdagsinstitutionen i Langeskov er normeret til 254 børn fordelt på en vuggestue med 24 børn, en gæstedagpleje med 10 børn og tre børne­havegrupper med 220 børn. Dette antal gør, at den bliver en af landets største.

Institutionen består derved af seks enheder som samles med en mellem­bygning. Enhederne er alle opbygget over det samme tværsnit og den samme type tag- og facadekonstruktion.

Institutionen opfylder kravene til BR15. Der er først og fremmest fokuseret på at indbygge passive energibesparelser og et begrænset antal solceller.

Til de enkelte områder er der decentrale ventilationsanlæg, der afpasser indeklimaet efter det enkelte område og sikrer at energitabet mindskes ved ikke at have for lange kanalstræk. Disse anlæg er valgt med genvin­ding via roterende vekslere, der både kan sikre høj genvindingsgrad og sikre, at luften ikke bliver for tør.

Det vurderes, at institutionen vil kunne certificeres svarende til DGNB-certificeringen, som forventes at komme til at gælde for Danmark.

Der er udført brandstrategi og manual for drift og vedligehold af passive og aktive brandtekniske forhold i bygningen. Brandstrategien muliggør den daglige brug af bygningen med 254 børn og 40 ansatte, men også brug af bygningen som forsamlingshus uden for institutionens normale åbningstid. Bygningens fællesrum og tilhørende flugtveje kan benyttes af op til 300 personer.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Kerteminde Kommune

Christina Elling Skarving

65 15 15 15


OPFØRT

2012-13


STØRRELSE

2.300 m²


ARKITEKT

RUM arkitekter​​