Rådgivende ingeniørfirma

Helhedsplan for Jens Juels Vej, Odense

Renovering af 225 boliger fra 1950´erne fordelt på fire blokke i otte etager.

Helhedsplan, Jens Juels Vej, Odense, Oluf Jørgensen A/S, renovering, reference

 

Med støtte fra Landsbyggefonden gennemfører Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, helhedsplan og renovering af afdeling 33, Korsløkkeparken C.

Boligerne er opført 1950’erne, består af fire blokke i otte etager med ni lejligheder i på hver etage og er et af de første højhusbyggerier i Odense.

Opgaven omfatter en gennemgående renovering af afdelingens 225 boliger med blandt andet renovering af klimaskærm og installationer, etablering af nye køkkener og tilgængelighedsboliger samt nye attraktive udearealer.

I forbindelse med udbuddet er der også lavet en grundig screening af miljømæssige forhold i materialer i lejlighederne som skal nedbrydes.

Bygherre:

Fyns Almennyttige Boligselskab

Arkitekt

Erik Arkitekter A/S

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

17.700m²

Udført:

2018-23 (Udbud gennemført 2020)

Renovering af facader

Der udføres en omfattende facaderenovering, da de oprindelige betonskallers ophæng er tæret og der derved er fare for nedstyrtning.
Betonskaller udskiftes og vinduer og facadepartier skiftes.
Altangangene er ligeledes udtjente på trods af at der tidligere har været lavet en betonrenovering, men det har ikke været nok og altangange udskiftes nu til nye indeliggende altangange i beton.

 

Nye installationer og forbedret ventilation

Inde i boligerne etableres ny ventilation og øvrige installationer ajourføres til nutidige standarder ligesom alle boliger får nye køkkener. De nye centrale ventilationsanlæg etableres i tagkonstruktionen
med nye gennemgående skakte og kanaler ned igennem bygningen.

I to af blokkene ombygges de eksisterende lejligheder til 64 tilgængelighedsboliger, hvor hele boligen renoveres, herunder laves nye badeværelser.

Text-image-2
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Boulevarden,-Vejle,-550×700