Rådgivende ingeniørfirma

Kalundborg Forsyning A/S

Nye faciliteter, bl.a. ny administrationsbygning, ny garage- og værkstedshal samt etablering af udendørsarealer til diverse formål.

Kalundborg Forsyning A/S, industri, kontor, reference, Oluf Jørgensen A/S

Kalundborg Forsyning ønskede med dette projekt, at samle de tidligere to forsyninger samt administration på samme lokalitet, så der med de nye faciliteter fremstår én samlet forsyning.

Udbygning af den eksisterende Kalundborg Forsyning indeholder blandt andet ny administrationsbygning, ny garage- og værkstedshal, udvidelse af eksisterende værkstedsbygning samt udendørs arealer til materiel, containere, køretøjer m.m.

Bygherre:

Kalundborg Forsyning A/S

Arkitekt:

Kullegaard Arkitekter A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Størrelse:

2.530 m²

Udført:

2013-2016

Administrationsbygningen

Administrationsbygningen fungerer som en fleksibel arbejdsplads for 55 personer og indeholder både kontor-, møde- og kantinefaciliteter samt showroom, som blandt andet anvendes som et innovationscenter med formidling, undervisning og læring. Bygningens 1. sal udkrager over hovedindgangen, hvormed der skabes et oplyst og overdækket ankomstareal.

Bygningen er udført som traditionelt betonelementbyggeri i 1-3 etager, og ligger i forbindelse med eksisterende bygning. Udover at opfylde energikravene BR2010 er bygningen optimeret, så lavenergiklasse 2015 kunne opnås ved udførelse af 75 m² solceller.

Kalundborg Forsyning A/S, industri, kontor, reference, Oluf Jørgensen A/S

Værksteds- og garagebygning

Eksisterende værkstedsbygning er udvidet, hvor bygningens arkitektoniske udtryk med synlige betonkonstruktioner er bibeholdt.
Eksisterende porte er genbrugt i den nye facade.

Desuden er der opført ny værksteds- og garagebygning, som er opført henholdsvis opvarmet og uopvarmet. Bygningen er opført som to sammenhængende stålhaller, ved overgang mellem de to er der etableret omklædnings- og badefaciliteter.
Alle bygninger er udført med pælefundering, hvorimellem der er etableret fundamentsbjælker. Terrændæk i huldæk.

Text-image-2-Kalundborg-Forsyning
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Boulevarden,-Vejle,-550×700