Rådgivende ingeniørfirma

Kellersvej, Gladsaxe

Udarbejdelse og realisering af ny helhedsplan for bo- og aktivitetstilbud til borgere med særlige behov på Kellersvej i Gladsaxe.

Kellersvej, plejeboliger, reference, Oluf Jørgensen A/S

 

Kellersvej-projektet omfatter udarbejdelse og realisering af ny helhedsplan for nytænkning af bo- og aktivitetstilbuddet Kellersvej i Gladsaxe. Kellersvej er et smukt, grønt område, som ligger op til et fredet  naturområde. Der ligger tre forskellige botilbud, en række dagtilbud for voksne med særlige behov og servicefunktioner på Kellersvej.

Projektet udføres i flere etaper hvor eksisterende bygninger nedrives samtidig med at nye opføres og beboerne rykker fra eksisterende til nye boliger, sideløbende med at andre bygninger er i fuld drift. Sidste etape er ombygning af eksisterende boliger til administration. Per marts 2021 er over 60 % af projektet udført med opførelse af halvdelen af boligerne samt ombygning og udvidelse af fællesfunktionerne.

Bygherre:

Gladsaxe Kommune

Arkitekt

Cubo Arkitekter, Farce4 Architects og Henrik Jørensen Landskab

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

11.000m²

Udført:

2015-22

Nybyg og renovering

Projektet omfatter 78 nyopførte almene plejeboliger i seks bo-grupper for personer med udviklingshæmning samt renovering og ombygning af eksisterende bygninger til administration. Herudover er bevaringsværdige bygninger, hvoraf nogle går helt tilbage til 1870’erne, nænsomt om- og udbygget for at rumme fællesfunktioner; café, produktionskøkken, træningssal/koncertsal, dagtilbud, sanserum,  servicearealer, behandling og ambulatorium m.m.

Hver bo-gruppe er udformet som et gårdhavehus med en indre gårdhave, som danner rolige, beskyttede og trygge områder for beboerne. Hvert hus rummer 13 almene plejeboliger, grupperet i tre længer, langs en indre sammenhængende gangforbindelse, som er udformet som en loggia rundt om gårdhaven. I hver bo-gruppe kan den indre gårdhave ”åbnes op ud mod byrummene” via foldedøre. Således kan  gårdhaverne stå i mere eller mindre direkte forbindelse med de nye byrum.

 

Skitse af hele projektet der tydeligt viser de 6 bo-grupper med gårdhaver.

Text-image

Bæredygtighed i byggeriet

Udearealer bearbejdes tilgængeligt og med haver, nicher og amfi-teater centralt i området. Bygningerne overholder Bygningsklasse 2020 krav til energi samt følger principperne for DGNB. En screening viser, at projektet har potentiale til DGNB Guld certificering.

Kellersvej, plejeboliger, reference, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Boulevarden,-Vejle,-550×700