Rådgivende ingeniørfirma

Lindehaven, Sønderborg

I OJ Rådgivende Ingeniører har vi bidraget med al ingeniørfaglig rådgivning til dette nye boligkvarter, herunder også geotekniske undersøgelser, brandrådgivning og arbejdsmiljøkoordinering.

Projektet er afsluttet og ibrugtaget.

Lindehaven, Sønderborg, boliger, projekteringsledelse
Ydelser

 

 

Dette projekt omfatter opførsel af 126 boliger på den centralt beliggende gamle industrigrund i Sønderborg, hvor der tidligere har været produktion af landbrugsmaskiner.
Boligerne er fordelt på 5 punkthuse med 92 lejligheder samt 34 rækkehuse i 2 etager, der blev udbudt i totalentreprise. Der er dermed skabt et varieret boligudbud med både private og almene boliger, som kan skabe en dynamisk bydel.

Foto: Egne billeder samt billeder fra Bo Michelsen A/S.

Bygherre:

Hanssen Ejendomme A/S og Boligforeningen B42

Arkitekt:

Skala Arkitekter og A78 Arkitekter

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

12.265 m²

Udført:

2020-2022

Lejligheder og rækkehuse

Bygningerne med rækkehusene er i 2 etager og boligerne er på 115 eller 120 m2 med egen carport, fliseterrasse samt et depot tæt på boligen.

Punkthusene har mellem 3 og 6 etager, og lejlighederne findes  i 6  forskellige størrelser; 68, 80, 92, 95, 98 og 115 m2 . På 3 af punkthusene er der penthouselejligheder på øverste etage med adgang til store tagterrasser. Alle andre lejligheder har store altaner.

Parkeringspladser er placeret forskelligt – nogle tæt på boligerne, andre langs selve grundens afgrænsning. Dette giver luft i landskabet, og der bliver samtidig mulighed for at skabe nogle små grønne ”oaser”  imellem bygningerne. I midten af bebyggelsen er der desuden udlagt et grønt fællesareal, der skal være rammerne om gode naboskaber.

Lindehaven, Sønderborg, boliger, projekteringsledelse

Byggemodning, kloak og anlæg.

Ud over bygningsprojekteringen har vi forestået projektering af byggemodningen i form af anlægs- og kloakprojekteringen. Kloakprojektet omfatter et LAR-anlæg, der skal reducere udledningen af regnvand til de  offentlige systemer. Dette gøres i praksis ved at etablere åbne afvandingskanaler, der samler vandet i et større vandbassin.

Lindehaven, Sønderborg, boliger, projekteringsledelse

Konstruktioner, ventilation og energi

Bygningerne er konstrueret i betonelementer i både vægge og dæk.
Opvarmning sker med fjernvarme og energiklassen er BR2020.
Ventilation foregår med decentrale anlæg og bygningerne er udført uden solceller, hvilket har stillet store krav til koordineringen i forhold til dagslysforhold samt anvendelse af tekniske komponenter med lavt energiforbrug.

Lindehaven, Sønderborg, boliger, projekteringsledelse
Kontakt
Kim Hansen Krogh, OJ Rådgivende Ingeniører

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Videnshuset,-Sønderborg-2