Rådgivende ingeniørfirma

Ny Frederiksberg Skole, Sorø

Oluf Jørgensen A/S har bidraget med ingeniørfaglig rådgivning til projekt med nedrivning af eksisterende samt opførelse af ny tosporet skole.

Ny Frederiksberg Skole, reference, Oluf Jørgensen A/S
Introduktion

 

Efter konstatering af store forekomster af miljøfarlige stoffer i hovedparten af den eksisterende Frederiksberg Skoles daværende bygninger, tog Sorø Kommune den ambitiøse beslutning om at erstatte de ramte bygninger med nyt byggeri.

Projektet omfattede således nedrivning af eksisterende bygninger med indledende sanering samt opførelse af en ny tosporet skole, projekteret og opført som bæredygtigt lavenergibyggeri. Projektets intention var at skabe en optimeret og fleksibel skole og et væksthus for lokalsamfundet, som samler både by og landskab.

Designet er en helstøbt figur i to etager, med naturlig opdeling i afdelinger forankret i en kraftfuld midte, der skaber en dynamisk, åben skole. Projektet opført som Lavenergiklasse 2015-byggeri og er udført mens eksisterende blivende og midlertidige skolebygninger samt idrætshal var i drift.

Bygherre:

Sorø Kommune

Arkitekt

RUM A/S og Rune Fjord Studio

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

6.900 m²

Udført:

2012-17

Pædagogiske principper

Skolen rummer en stor variation i læringsmiljøer, som tilgodeser både individuelt arbejde, vekslende læringsstile, holddannelser og fælles arrangementer i auditorium, læringscenter og multihal.

Samspillet mellem krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling. De fysiske rammer understøtter at børn og unge kan lege, bygge, idéudvikle og bruge deres naturlige skabertrang til at udvikle og lære.

 

Aktive udendørs lege- og undervisningsrum hele døgnet

De nye friarealer er omdannet til udendørs undervisningsrum og aktive lege- og opholdssteder for både skole, fritidstilbud og lokalsamfundets fritidsbrugere. Uderummene er inddelt i flere zoner med hver deres karakter: ’Den urbane gård’, ’Sciencestrædet’ og ’Haverne’. Uderummene omkring Frederiksberg skole er indrettet med mange ankomstrum, således at skolens areal naturligt forbindes til de eksisterende stier og de omgivende kvarterer.

Ny Frederiksberg Skole, reference, Oluf Jørgensen A/S

Bæredygtighedsstrategi

Projektet er udviklet ud fra en grundlæggende bæredygtighedsstrategi, som håndterer krævende miljøforhold og målrettet er programmeret sådan, at hver kvadratmeter anvendes optimalt – både i skoletiden og som tilbud til lokalsamfundets fritidsbrugere.

Endeligt er projektet udviklet i et tæt og involverende samarbejde med lokalsamfundet ud fra en vision for skolen som et lokalt kulturcenter og et ønske om en udstrakt brug af skolens faciliteter i samspil med eksisterende idrætshal.

Den dybe brugerinvolveringsproces omfattede stormøder, workshops og ekskursioner samt inspirationsdage.

 

Ny Frederiksberg Skole, reference, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Æbeløen-2,-Aarhus