Rådgivende ingeniørfirma

Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Roskilde

Projektering af Danmarks største retspsykiatriske center.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Oluf Jørgensen A/S

Projekteringsledelse

 

Vi har projekteret etableringen af den nye retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.
Den nye retspsykiatri, vil ved indvielsen i 2021, være Danmarks største retspsykiatriske center med i alt 126 sengepladser og 300 arbejdspladser og andrage 20.600 m². Byggeriet opføres i det eksisterende kulturmiljø ved de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Intentionen med det nye byggeri er, at patienterne ikke blot skal have behandling i form af medicin og terapi, de vil også blive hjulpet tilbage til livet igen af den arkitektur, som de vil være omgivet af døgnet rundt – en helende arkitektur i pagt med naturen ved Roskilde Fjord.

Bygherre:

Region Hovedstaden

Arkitekt:

KHR Arkitekter, Rubow Arkitekter og Opland Landskabsarkitekter

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

20.600 m²

Udført:

2013-2021

Bygninger med indbygget sikkerhed

Teamet bag dette byggeri har formået at skabe et bygningsværk med en høj grad af sikkerhed uden brug af hverken pigtråd og hegn. Centret er sikret mod absenteringer ved at placere bygningerne på en måde, så de tilsammen danner en effektiv indhegning. Derudover virker bebyggelsen ikke klaustrofobisk, for uanset hvilken vej blikket vender, øjner man den grønne aktivitetspark, som bygningerne omkranser eller den omgivende natur.

Ankomstbygningen og sengeenhederne er koblet sammen af en indendørs U-formet havegang, der løber langs parken og forbinder samtlige fællesaktiviteter i anlægget.

Ny retspsykiatri sct. Hans, roskilde, oluf jørgensen A/S

Bæredygtighed i byggeriet

I dette projekt er der i høj grad tænkt på bæredygtigheden af byggeriet selvom det er et traditionelt betonelement byggeri. Af bæredygtige tiltag kan nævnes at tage udføres med begroning for regnvandsforsinkelse, varmeanlægget udføres som et lavtemperatur fjernvarmeanlæg, solceller på tagene bidrager til elforsyningen og ventilationen sker ved decentralt placerede anlæg, så energiforbrug til lufttransport minimeres. Desuden udføres føringsvejen fleksible og let tilgængelige for tilpasning til fremtidige behov og energirammen er jf. BR 2020.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, Ny Retsspykiatri Sct. Hans
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image