Rådgivende ingeniørfirma

Nye laboratorie- og dialysebygninger

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Cover
Introduktion

Rådgivningsydelser

 

I forbindelse med implementering af generalplan for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til et akutsygehus har det daværende Oluf Jørgensen A/S, nu OJ Rådgivende Ingeniører, varetaget ingeniøropgaven med etablering af en ny  laboratoriebygning samt ny dialysebygning.

Opgaven bestod i udbygning og ombygning af eksisterende patologiske afdeling på henholdsvis 3.000 m² og 1.725 m² således at, det fremtidige laboratorium placeres både i en nybygning og i en tilgrænsende
ombygget eksisterende bygning opført i 1960’erne. Det resterende hus har været i drift i byggefasen. Herudover der opført ny dialyseafdeling på 1.150 m². Afdelingen er etableret som nybyggeri oven på  eksisterende bygning i et plan.

Bygherre:

Region Syddanmark

Arkitekt

Aarhus arkitekterne A/S

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

6.200 m²

Udført:

2011-14

Projekterings- og byggeledelse

Vi har varetaget projekterings- og byggeledelsen i et meget kompliceret forløb, hvor brugerinddragelse i byggeprogramfasen samt forslagsfasen har, i kraft af byggeriets anvendelse, været en meget stor og vægtig opgave.
Husene fremstår efter til- og ombygningen som effektive henholdsvis sygehuslaboratorie og dialyseafdeling for Sydvestjysk Sygehus med nyeste funktionelle afdelinger. Ny- og ombygningerne har selvfølgelig været særdeles installationstunge med rumventilation, procesventilation, behandlet vandinstallation, kemikalieafløb, IT- og elinstallationer samt selvstændigt rørsystem for koncentrat og specielle afløb for  koncentratvæsker og for dialyseafdelingen.
Installationsmængden samt fremtidssikringen har været særdeles krævende i en eksisterende bygning, men er lykkedes til fulde.

Indgang
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Æbeløen,-Aarhus