Rådgivende ingeniørfirma

Nyt Aalborg Universitetshospital

Region Nordjyllands nye universitetshospital, NAU, udgør 170.000 m2 inklusiv serviceby.

Nyt Aalborg Universitetshospital, Oluf Jørgensen A/S, sundhed, reference

Projektering af ingeniørydelser

Til dette projekt indgår vi i totalrådgivningskonsortiet Indigo og deltager derigennem i projekteringen af alle ingeniørydelser.

 

Indigo konsortiet udgøres af:
Århus Arkitekterne, Creo Arkitekter, Schmidt Hammer Lassen Architects, NNE Pharmaplan, Royal Haskoning, Oluf Jørgensen, Brix og Kamp,
Underrådgiver: Norconsult, Implement Consulting Group, Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Kirstine Jensens Tegnestue

Bygherre:

Region Nordjylland

Rådgivningsform

Totalrådgivningskonsortiet Indigo

Rådgivningsform

Vi deltager i projekteringen af alle ingeniørydelser

Størrelse:

NAU 170.000 + Sund 25.000 m²

Udført:

2012-2021

Projektets omfang

Nyt Aalborg Universitetshospital er et 170.000 m² nyt sygehuskompleks, der placeres i Aalborg Øst, og som kommer til at betjene hele Region Nordjylland. Projektet omfatter desuden 25.000 m² til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udarbejdelse af en hovedstrukturplan på i alt ca. 330.000 m², som blandt andet omfatter etablering af Aalborg Psykiatriske Sygehus, onkologihus, patienthotel
og udvidelse af ambulanthus serviceby og kapel.

Projektet  er en del af regeringens kvalitetsreform på sundhedsområdet, hvori der er afsat 4,1 mia. kr. til kvalitetsfondsprojekter.

Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU, Oluf Jørgensen A/S, reference Sundhed

Fokus på mennesket

Det Ny Universitetssygehus Aalborg har konsekvent fokus på mennesket. Både i hospitalets arkitektoniske udtryk og i den overordnede struktur og indre organisering, der målrettet tilgodeser patienten og et sammenhængende patientforløb. Det permanente fokus på patienten  giver hospitalet en stærk identitet og optimale arbejdsbetingelser og optimerede muligheder for behandling.

Byggeriets hovedstrukturplan har karakter af en ny bydel og holdes i en menneskelig skala med stor variation i bygningerne. Projektet består af to dele; selve hospitalet og SUND, som er det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. De to dele placeres i hinandens umiddelbare nærhed for at opnå synergi mellem sundhedsuddannelsernes og forskningsaktiviteternes tværfaglige
udvikling, samarbejde og innovation.

Byggeriet er projekteret i BIM og opført i henhold til Det Digitale Byggeri.

Nau, nyt aalborg universitetshospital, oluf jørgensen, reference sundhed
Kontakt
Frank Yding Sørensen, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Rørfabrikken, Horsens, Oluf Jørgensen